Fremtind
Fremtind

Vi er eid av SpareBank 1 Gruppen og DNB

Vi er eid av SpareBank 1 Gruppen og DNB

Koronavirus

Oppdatert 17.08.2022 kl. 13:00

Usikker på hva reiseforsikringen dekker?
Dette er spørsmålene kundene våre lurer mest på akkurat nå

 

Reiseforsikringen din er gyldig som før i de fleste land i verden, men selv om UDs globale reiseråd er opphevet er pandemien dessverre ikke over. Det har gjort mange av kundene våre usikre.

Her er svarene på det kundene lurer mest på akkurat nå (du finner enda mer informasjon om pandemien og reiseforsikringen lenger ned på siden).

 • P.s. Husk å kjøpe reiseforsikring før du bestiller reisen, slik at du har gyldig avbestillingsforsikring.

Jeg vil ikke bruke billettene mine på grunn av smittesituasjonen. Hva dekker reiseforsikringen?

Vi dekker ikke avbestillinger som skyldes frykt for karantene, sykdom eller liknende. Du kan uansett ta kontakt med flyselskapet, hotellet eller reisearrangøren og se om du får booket om billettene eller bestillingen din. På grunn av pandemien har mange i dag mer fleksible ombookings-ordninger enn tidligere.

Jeg eller noen jeg skal reise med har blitt korona-syke før reisen. Hva gjør jeg hvis jeg må avbestille reisen?

Hvis du eller noen du skal reise med får korona, behandler vi dette som vanlig sykdom. Det betyr at du må sende oss dokumentasjon på at du er syk hvis du avbestiller reisen og søker om erstatning fra oss.

I dette tilfellet er dessverre ikke en positiv hjemmetest gyldig dokumentasjon. Du ta en såkalt PCR-test på en kommunal teststasjon eller et privat legesenter, eller du kan få en legeerklæring på at du er syk.

Konserten/arrangementet jeg skal på har blitt avlyst. Får jeg erstattet noe på reiseforsikringen?

Her kan vi dessverre ikke hjelpe deg, du må høre med de som står bak arrangementet om å få tilbake pengene dine. Reiseforsikringen dekker heller ikke det du eventuelt har betalt for fly, hotell og liknende hvis arrangementet (konsert, teater, fotballkamper og så videre) du skulle på blir avlyst.

Landet jeg skulle reist til har stengt grensene/innført lockdown. Får jeg dekket avbestilling?

Flyselskapene kansellerer vanligvis fly til land som stenger grensene. Da må du i så fall selv kreve pengene dine tilbake fra flyselskapet, ettersom kanselleringer ikke dekkes av reiseforsikringen. Hvis du selv avbestiller reisen på grunn av lockdown eller liknende dekkes heller ikke dette av forsikringen.

Noen hjemme er satt i karantene, og jeg vil avbestille en innenlandsreise. Hva dekker reiseforsikringen?

Vi dekker avbestilling av fly, hotell og så videre i Norge hvis du blir satt i såkalt myndighetspålagt karantene på grunn av korona, for eksempel av kommunale/lokale helsemyndigheter. Dekningen gjelder for innenlandsreiser fra 1. mai 2021 og på ubestemt tid framover.

Hva skjer hvis jeg eller noen i husstanden blir satt i karantene eller isolasjon i utlandet?

 • Hvis du får korona på reise må du enten ta en PCR-test, eller testes av lege eller sykepleier der du oppholder deg. Vi trenger denne bekreftelsen på at du er, eller har vært, syk når vi skal behandle saken din. Blir du syk dekker forsikringen din ekstrautgifter til bosted, ny hjemreise og tapt ferie. Utgifter til mat dekkes ikke.
 • Hvis du på reise blir satt i myndighetspålagt karantene fordi du har vært nærkontakt, dekker forsikringen ekstrautgifter til bosted og ny hjemreise. Tapt ferie og utgifter til mat dekkes ikke.

Jeg/noen i husstanden måtte betale for korona-test i utlandet. Dekker dere kostnadene til testen?

Hvis du eller noen andre i husstanden må ta korona-test i utlandet, og den er positiv, dekker vi utgiftene dine. Korona regnes som en hvilken som helst annen uventet sykdom du kan få på reise. Hvis testen derimot er negativ må du selv betale for den.

Nyttige råd og tips før du reiser

Sjekk lokale restriksjoner
Pandemien gjør at det fortsatt er restriksjoner på innreise i noen land. Husk også at kapasiteten på lokale sykehus kan være sprengt på grunn av koronasmitte.

Last ned Reiseklar-appen
Last gjerne ned UDs nye Reiseklar-app! Der får du nyttig informasjon både før og under reisen.

Reiseforsikringen dekker fortsatt vanlige avbestillinger
Husk også at reiseforsikringen naturligvis fortsatt dekker vanlige avbestillinger, som skyldes for eksempel akutt sykdom eller dødsfall i nærmeste familie.

I Norge dekker dessuten reiseforsikringen hendelser som tyveri, akutt sykdom, ulykker, dødsfall i nærmeste familie, og brann/skade på bopel. Du finner hele dekningen i forsikringsbeviset ditt.

Dette må du gjøre før du melder sak til Fremtind

Vi kan dessverre ikke behandle saken din før vi vet hva du får igjen fra flyselskapet, turoperatøren, hotellet eller liknende.

Vi kan behandle saken din raskere hvis du følger det som står i denne listen:

1)     Du skal alltid først avbestille reisen din hosflyselskap, turoperatør, hotell eller liknende.

2)     Få skriftlig bekreftelse fra de som solgte deg reisen, som viser hvor mye penger du får tilbake.

3)     Hvis du ikke får igjen penger, må du sende oss skriftlig bekreftelse fra flyselskap, hotell e.l. på dette også. Bekreftelsen får du fra de som solgte deg reisen.

4)     Nå kan du melde saken din til oss.

5)      Dette er dokumentasjonen vi trenger for å behandle saken din:

 • Billetter/kvitteringer for flyreisen, hotell og liknende.
 • Skriftlig bekreftelse som viser hva du får igjen fra flyselskap, hotell eller liknende.
 • Betalte du reisen med kredittkort? Send oss kontoutskrift av betalingen, eller faktura som viser hva du betalte.
 • Gi oss beskjed hvis noen andre i hjemmet ditt har reiseforsikring andre steder, for eksempel hos arbeidsgiver eller gjennom fagforening.

Reiser til land med reiseråd

Vi dekker avbestilling hvis landet har reiseråd den dagen du skulle reist. Dette gjelder bare hvis landet var uten reiseråd da du bestilte reisen, og at du bestilte etter 1. oktober 2021.

Utenriksdepartementet har kommet med flere reiseråd etter den 1. oktober. Oversikten over disse landene finner du på UDs hjemmesider.

Det er smittesituasjonen i hvert enkelt land eller område som bestemmer om du kan reise dit. Det er med andre ord viktig at du fortsatt forholder deg til myndighetens reiserestriksjoner og Utenriksdepartementets reiseråd. Disse rådene avgjør dessuten om reiseforsikringen din er gyldig eller ikke gyldig.

Vi dekker bare evakuering når beordringen kommer fra UD. Hvis lokale myndigheter ber deg evakuere, må du dekke ekstrakostnadene selv.

Reiseforsikringen din er ikke gyldig hvis du drar til et land med reiseråd, selv om det ikke hadde reiseråd da du bestilte reisen. Det betyr at du ikke vil få erstatning hvis det skjer noe på reisen.

Unntaket er hvis du drar på en nødvendig reise, da gjelder reiseforsikringen som vanlig. Du kan lese mer om hva vi i Fremtind definerer som «nødvendige reiser» under «Er reiseforsikringen din gyldig hvis du reiser til land med reiseråd?».

Reiseforsikringen din vil i så fall ikke være gyldig. Se også punktet over: «Jeg har reist til et land med reiseråd, men bestilte billetten da landet ikke hadde reiseråd. Hva dekker reiseforsikringen da?».

Vi skjønner veldig godt at kundene våre noen ganger  reise. Reiseforsikringen dekker derfor reiser til såkalte røde land, eller land med reiseråd fra UD, hvis reisen er nødvendig. 

Dette er reisene vi regner som nødvendige:

 • Skader på hus, bygning eller leilighet som du har i utlandet. Du kan også reise på grunn av nødvendig vedlikehold, det vil si vedlikehold som må gjøres for å unngå skader på boligen. 
 • Dødsfall, begravelse, eller akutt, alvorlig sykdom i nærmeste familie. For hva som regnes som nærmeste familie kan du se definisjonen i vilkårene i forsikringen din.
 • Medisinsk og livsnødvendig behandling. Dette gjelder ikke ved såkalt vedlikeholdsbehandling, oppfølgingstimer, rutinemessig kontroll, innførsel av medisin til Norge eller liknende.
 • Hentereise ved adopsjon.
 • Rettssak hvor du selv må møte opp.
 • Fornyelse av pass/visum hvor du selv må møte opp.
 • Studenter i utlandet. Gjelder for høyskole- og universitetsnivå. 
 • Samvær mellom foreldre og barn. Gjelder ved fastsatt samværsrett. 
 • Tjenestereiser: Gjelder for bedrifter som har tjenestereiseforsikring for de ansatte, og når arbeidsgiver vurderer reisen som strengt nødvendig.

Viktig!

Hvis du er på en nødvendig reise, må du kunne dokumentere grunnen til at du dro. Du trenger ikke gjøre dette før du reiser, men vi trenger dokumentasjonen hvis du melder en sak til oss senere.

Dokumentasjon kan for eksempel være takstrapport hvis boligen er skadet, bekreftelse fra adopsjonskontoret, attest ved alvorlig sykdom eller dødsfall og liknende.

Vi oppfordrer uansett alle til å lese myndighetenes reiseråd nøye, og å unngå ferie- og fritidsreiser til land eller områder hvor det finnes reiseråd eller restriksjoner på reiser. Myndighetene i andre land kan dessuten ha egne regler for hva som er en nødvendig reise, og det er derfor veldig viktig at du som reisende setter deg inn i reglene til landet du reiser til.

Reiser framover - svar på de viktigste spørsmålene

 • Du tar selv kontakt med flyselskap, hotell eller andre reiseoperatører for å avbestille reisen. Du har bare krav på å få igjen deler av det du betalte for reisen når du selv avbestiller. 
 • Meld saken din til oss når du vet hvor mye du får igjen av flyselskap, hotell eller liknende. Du kan melde saken din på nett. Gå til nettstedet hvor du kjøpte reiseforsikringen din, og følg veiledningen.

 

 • Du har krav på å få tilbake alle pengene du betalte for reisen. Du tar selv kontakt med flyselskap, hotell eller liknende for å ordne tilbakebetaling.
 • Reiseforsikringen dekker ikke reiser som flyselskapet selv kansellerer eller innstiller.
 • Flyselskapet kan også velge å booke om turen din, men du skal selv få velge tidspunktet for den nye reisen.

Hvis du har betalt reisen med kredittkort, kan du kreve pengene tilbake fra kredittkort-selskapet, eller fra de som sendte deg kredittkortet. Reiseforsikringen dekker ikke konkurser eller kanselleringer, verken i krisetider eller når ting er som normalt.

Hvis du ikke får dratt på en pakkereise fordi de som står bak reisen går konkurs, skal du kontakte  Reisegarantifondet. De vil betale tilbake det du har betalt for reisen, så lenge de som står bak reisen er medlem av dette fondet. Reisegarantifondet dekker ikke vanlige flybilletter eller hotellopphold – kun pakkereiser/charterturer.

Du har ett år på deg (fra datoen du avbestilte) til å melde saken din til oss.

Vi skjønner godt at du kan bli engstelig og stresset av en slik situasjon, og det er veldig bra at du tar testen.

Reiseforsikringen din er likevel som alle andre forsikringer, og det betyr at vi trenger dokumentasjon fra deg for å kunne behandle saken din. Hvis du avbestiller reisen din nå, fordi du ble akutt syk, må vi med andre ord ha en skriftlig bekreftelse på at du var korona-syk da du avbestilte.

Hvis korona-testen er positiv, sender du dokumentasjon til oss på dette når du melder saken din til oss. MERK! Reisen må fortsatt være bestilt før 12. mars 2020, eller mens området du skulle reist til var gult (se øverst på denne siden for mer informasjon om røde og gule land).

Hvis korona-testen er negativ, får du dessverre ikke dekket noe på reiseforsikringen, fordi du ikke var syk da reisen ble avbestilt.

Andre spørsmål

Har du betalt reisen med kredittkort, har du en ekstra forsikring. Vi anbefaler uansett alltid å ha en helårs reiseforsikring.

Nei, det er helt like vilkår og betingelser i din avtale som i en vanlig avtale.

Nei, vi dekker ikke manglende lønn eller andre inntekter.

Nei, dette dekkes ikke av reiseforsikringen.

Da ringer du alarmsentralen vår på +47 22 96 50 45. Sjekk også om hotellet ditt, eller stedet hvor du bor, har lokale råd som du skal ta hensyn til.

De to er stort sett like, men det finnes enkelte forskjeller, for eksempel når det gjelder hvor mange personer som er dekket av forsikringen. Sjekk med banken eller de som sendte deg kredittkortet hvis du er i tvil om dekningen, eller sjekk vilkårene i reiseforsikringen din der du kjøpte/fikk forsikringen.

Ja, vi oppfordrer sammen med UD alle nordmenn som er på reise i utlandet om å registrere reisen sin på reiseregistrering.no. Det gjør at du enkelt kan motta nyttig informasjon fra UD. Det er samtidig lurt å holde seg oppdatert på UDs reiseinformasjon, enten du allerede er på reise i utlandet, eller du vurderer å reise.