Fremtind

Korona-virus bedrifter

Informasjon om Korona-viruset for bedrifter

 !  På grunn av svært stor pågang på telefon, oppfordrer vi alle til å lese følgende informasjon før du kontakter oss angående korona-viruset.

Oppdatert 20.03.2020 kl. 11:00

Denne informasjonen gjelder hva som dekkes av ulike personal- og bedriftsforsikringer. Se informasjon om hva som dekkes av reiseforsikring for privatpersoner her.

SpareBank 1

For at driftstapsforsikringen skal kunne erstatte tapt omsetning og inntekt ved driftsavbrudd, må det ha skjedd en erstatningsmessig skade på bedriftens eiendeler eller næringsbygg. Med erstatningsmessig skade mener vi skader som følge av brann, vann, tyveri osv.  

Driftstap eller avbrudd som oppstår på grunn av et virusutbrudd er det vi kaller force majeure, altså at forholdene og situasjonene er utenfor både vår og din kontroll. Forsikringen erstatter derfor ikke dette.

Det er likevel enkelte tilfeller hvor vi vil dekke driftstap som følge av koronaviruset.  

Eksempel: Får bedriften en erstatningsmessig skade på en maskin som produserer varer, og produksjonen stopper opp, vil dette utløse avbruddsforsikringen. Viser det seg vanskelig å få reparert maskinen fordi maskinleverandøren har alle sine ansatte i karantene, vil avbruddet bli forlenget. Avbruddstiden og driftstapet vil i dette tilfellet være dekket av forsikringen.

Les mer om Avbruddsforsikring (driftstap) her.

Permittering er en midlertidig ordning der arbeidstaker er pålagt arbeidsfritak og arbeidsgiver samtidig er fritatt sin lønnsplikt. Arbeidstakerforholdet består og det forutsettes at arbeidsstans kun er midlertidig.

Vi anbefaler å opprettholde personalforsikringer på samtlige ansatte.

Det er anledning til å justere omsetning på forsikringsdekningene dersom bedriftens omsetning faller betydelig. Det er bedriften sitt ansvar å melde fra til oss dersom omsetningen endrer seg igjen.

Det er mulig med betalingsutsettelse. Vi anbefaler å ta kontakt med en rådgiver i banken for å finne den beste løsningen for din bedrift.

Har bedriften sine forsikringsbehov endret seg som følge koronaviruset anbefaler vi å ta kontakt med en rådgiver i banken. På den måten kan vi sammen finne beste løsning for din bedrift og sikre at dere er riktig forsikret.

Ja. Ta kontakt med en rådgiver i banken hvis dette blir aktuelt.

Yrkesskadeforsikringen gjelder i arbeid, på arbeidsstedet, i arbeidstiden. Når en ansatt jobber fra hjemmekontor betyr arbeidssted det avgrensede område hvor man sitter og jobber. Fremtind vil gjøre en vurdering fra sak til sak på hvorvidt vilkårene for yrkesskade er oppfylt.

Dette betyr at ansatte ikke vil være dekket om det skulle skje en ulykke mens man for eksempel går ned trappen for å henge opp en klesvask. Derimot vil en ulykkesforsikring (Kollektiv ulykke bedrift eller lignende) dekke de ulykkene som ikke defineres som en yrkesulykke.

Nei, forsikringen dekker driftstap ved avbrudd på grunn av skade på bedriftens eiendeler eller næringsbygning. At bedriftens ansatte må i karantene eller jobbe hjemmefra på grunn av koronaviruset er ikke dekket av forsikring.

Se Folkehelseinstituttets råd om smitteforebygging og planlegging ved karantene.

Har dine ansatte reiseforsikring gjennom jobben kan du lese mer om reiseforsikring og koronavirus her.

Ja, den ansatte må ha sykemelding for at Sykelønn kan utbetales. Sykelønn utbetales først etter 16 dagers sykdom, og er du syk så lenge bør lege oppsøkes. I tillegg trenger du sykmelding for å få sykepenger fra NAV.

Se NAV sine sider rundt sykemelding i forbindelse med korona

Vårt behandlingsnettverk gjør sitt ytterste for å tilby våre kunder nødvendige behandlinger, som er medisinsk forsvarlig i nåværende situasjon. Mange behandlere erstatter nå fysiske møter med konsultasjoner via video, som følge av vedtak fra Helsedirektoratet.

Vår behandlingsforsikring inkluderer Helsetelefon som gir tilgang på både sykepleier og leger via telefon og video.

Operasjoner og behandlinger som ikke kan gjennomføres i den perioden vi er inne i vil dekkes på et senere tidspunkt.

Nei, vi dekker ikke behandling av sykdommer som omfattes av smittevernloven eller som faller inn under kriteriene for meldepliktige sykdommer til Folkehelseinstituttet.

Tapt husleieinntekt er kun dekket hvis det har oppstått en erstatningsmessig skade på bygningen, det vil si brann, vann, tyveri etc. Tap av husleieinntekt i forbindelse med koronaviruset er ikke en erstatningsmessig skade, og vil derfor ikke gi erstatning.

Hvis dyrene dør eller må avlives som følge av sykdom så kan det økonomiske tapet bli erstattet av husdyrforsikringen vår. Det er ikke påvist smitte fra menneske tilbake til husdyr på nåværende tidspunkt.

Hvis du opplever at veterinær ikke kan komme og se til syke eller skadde husdyr, godtar vi at veterinæren tar beslutninger om husdyrenes helse og dyrevelferd uten fysisk undersøkelse. Denne beslutningen må dokumenteres og attesteres av veterinær.

Denne forsikringen krever at det har skjedd en faktisk skade på kundens/leverandørens eiendom for at den skal erstatte noe. Virus regnes ikke som en skade, og da utbetaler vi heller ingen erstatning.

DNB

For at driftstapsforsikringen skal kunne erstatte tapt omsetning og inntekt ved driftsavbrudd, må det ha skjedd en erstatningsmessig skade på bedriftens eiendeler eller næringsbygg. Med erstatningsmessig skade mener vi skader som følge av brann, vann, tyveri osv.

Driftstap eller avbrudd som oppstår på grunn av et virusutbrudd er det vi kaller force majeure, altså at forholdene og situasjonene er utenfor både vår og din kontroll. Forsikringen erstatter derfor ikke dette.

Det er likevel enkelte tilfeller hvor vi vil dekke driftstap som følge av koronaviruset.  

Eksempel: Får bedriften en erstatningsmessig skade på en maskin som produserer varer, og produksjonen stopper opp, vil dette utløse avbruddsforsikringen. Viser det seg vanskelig å få reparert maskinen fordi maskinleverandøren har alle sine ansatte i karantene, vil avbruddet bli forlenget. Avbruddstiden og driftstapet vil i dette tilfellet være dekket av forsikringen.

Les mer om driftstapsforsikring


Det er anledning til å justere omsetning på forsikringsdekningene dersom bedriftens omsetning faller betydelig. Det er bedriften sitt ansvar å melde fra til oss dersom omsetningen endrer seg igjen.

Det er mulig med betalingsutsettelse. Vi anbefaler å ta kontakt med en rådgiver i banken for å finne den beste løsningen for din bedrift.

Har bedriften sine forsikringsbehov endret seg som følge koronaviruset anbefaler vi å ta kontakt med en rådgiver i banken. På den måten kan vi sammen finne beste løsning for din bedrift og sikre at dere er riktig forsikret.

Ja. Ta kontakt med en rådgiver i banken hvis dette blir aktuelt.

Nei, forsikringen dekker driftstap ved avbrudd på grunn av skade på bedriftens eiendeler eller næringsbygning. At bedriftens ansatte må i karantene eller jobbe hjemmefra på grunn av koronaviruset er ikke dekket av forsikring.  

Se Folkehelseinstituttets råd om smitteforebygging og planlegging ved karantene

Har dine ansatte reiseforsikring gjennom jobben kan du lese mer om reiseforsikring og koronavirus her.

Tapt husleieinntekt er kun dekket hvis det har oppstått en erstatningsmessig skade på bygningen, det vil si brann, vann, tyveri etc. Tap av husleieinntekt i forbindelse med koronaviruset er ikke en erstatningsmessig skade, og vil derfor ikke gi erstatning.