Fremtind
Fremtind

Vi er eid av SpareBank 1 Gruppen og DNB

Vi er eid av SpareBank 1 Gruppen og DNB

Informasjon om koronaviruset for bedrifter

 !  På grunn av svært stor pågang på telefon, oppfordrer vi alle til å lese følgende informasjon før du kontakter oss angående koronaviruset.

Oppdatert 10.07.2020 kl. 14:00

Denne informasjonen gjelder hva som dekkes av ulike personal- og bedriftsforsikringer. Se informasjon om hva som dekkes av reiseforsikring for privatpersoner her.

SpareBank 1

For at driftstapsforsikringen skal kunne erstatte tapt omsetning og inntekt ved driftsavbrudd, må det ha skjedd en erstatningsmessig skade på bedriftens eiendeler eller næringsbygg. Med erstatningsmessig skade mener vi skader som følge av brann, vann, tyveri osv.  

Driftstap eller avbrudd som oppstår på grunn av et virusutbrudd er det vi kaller force majeure, altså at forholdene og situasjonene er utenfor både vår og din kontroll. Forsikringen erstatter derfor ikke dette.

Det er likevel enkelte tilfeller hvor vi vil dekke driftstap som følge av koronaviruset.  

Eksempel: Får bedriften en erstatningsmessig skade på en maskin som produserer varer, og produksjonen stopper opp, vil dette utløse avbruddsforsikringen. Viser det seg vanskelig å få reparert maskinen fordi maskinleverandøren har alle sine ansatte i karantene, vil avbruddet bli forlenget. Avbruddstiden og driftstapet vil i dette tilfellet være dekket av forsikringen.

Les mer om Avbruddsforsikring (driftstap) her.

Permittering er en midlertidig ordning der arbeidstaker er pålagt arbeidsfritak og arbeidsgiver samtidig er fritatt sin lønnsplikt. Arbeidstakerforholdet består og det forutsettes at arbeidsstans kun er midlertidig. Det betyr at så lenge arbeidsforholdet består skal arbeidstakere være yrkesskadeforsikret.

Om den ansatte meldes ut av yrkesskadeforsikringen kan det økonomiske ansvaret for sykdom havne hos arbeidsgiver dersom en yrkessykdom konstateres i permitteringsperioden.

Det er anledning til å justere omsetning på forsikringsdekningene dersom bedriftens omsetning faller betydelig. Det er bedriften sitt ansvar å melde fra til oss dersom omsetningen endrer seg igjen.

Det er mulig med betalingsutsettelse. Vi anbefaler å ta kontakt med en rådgiver i banken for å finne den beste løsningen for din bedrift.

Har bedriften sine forsikringsbehov endret seg som følge koronaviruset anbefaler vi å ta kontakt med en rådgiver i banken. På den måten kan vi sammen finne beste løsning for din bedrift og sikre at dere er riktig forsikret.

Ja. Ta kontakt med en rådgiver i banken hvis dette blir aktuelt.

Yrkesskadeforsikringen gjelder i arbeid, på arbeidsstedet, i arbeidstiden. Når en ansatt jobber fra hjemmekontor betyr arbeidssted det avgrensede område hvor man sitter og jobber. Fremtind vil gjøre en vurdering fra sak til sak på hvorvidt vilkårene for yrkesskade er oppfylt.

Dette betyr at ansatte ikke vil være dekket om det skulle skje en ulykke mens man for eksempel går ned trappen for å henge opp en klesvask. Derimot vil en ulykkesforsikring (Kollektiv ulykke bedrift eller lignende) dekke de ulykkene som ikke defineres som en yrkesulykke.

Nei, forsikringen dekker driftstap ved avbrudd på grunn av skade på bedriftens eiendeler eller næringsbygning. At bedriftens ansatte må i karantene eller jobbe hjemmefra på grunn av koronaviruset er ikke dekket av forsikring.

Se Folkehelseinstituttets råd om smitteforebygging og planlegging ved karantene.

Hovedregelen er at vi dekker avbestillinger til områder der UD har gitt reiseråd, eller hvis reisen din påvirkes av lokale restriksjoner på innreise. Du må selv sette deg inn i disse restriksjonene. For reiser i Norge får du også dekket avbestilling, så lenge reisen skulle skjedd før 20. april. 

Vi dekker ikke avbestilling til områder hvor UDs reiseråd ikke lenger gjelder. Dette er fra 15. juni Danmark (se unntak i punktet over), Island, Finland, Færøyene og Grønland. Fra 15. juli inkluderes alle land i EØS/Schengen-området, med unntak av Bulgaria, Kroatia, Ungarn, Luxembourg, Portugal og Romania, i tillegg til Sverige med unntak av Kronoberg, Blekinge og Skåne.

For reiser til land/områder som fortsatt omfattes av UDs reiseråd dekker vi avbestilling av reiser som skulle ha skjedd frem til og med 27. august.

Bestilte du reisen etter 12. mars dekker vi ikke avbestilling.

Ved avbestilling av jobbreise må bedriften først ta kontakt med flyselskap eller reisearrangør, for å se hva de betaler tilbake. Vi dekker det bedriften ikke får fra flyselskapet og andre reiseselskaper. Velger bedriften å avbestille flyreisen må man takke ja til den refusjonsformen flyselskapet tilbyr. Hvis flyselskapet innstiller reisen gis det normalt full refusjon. Bedriften melder skade for avbestilling av jobbreise for sine ansatte, husk å ha forsikringsnummeret på reiseforsikringen tilgjengelig.


Her kan dine ansatte lese mer om reiseforsikring og koronavirus ved privatreise

Permittering er en midlertidig ordning der arbeidstaker er pålagt arbeidsfritak og arbeidsgiver samtidig er fritatt sin lønnsplikt. Arbeidstakerforholdet består og det forutsettes av arbeidsstans kun er midlertidig.

Vi anbefaler ikke at ansatte meldes ut av reiseforsikringen i permitteringsperioden. Mange bedrifter har kjøpt familiedekning for sine ansatte, og en utmelding av forsikringen kan gi konsekvenser for den enkelte ansatte. Om bedriften likevel velger å melde ut sine ansatte av ordningen, må bedriften opplyse arbeidstaker særskilt om at reiseforsikringen ikke lengre er aktiv.

Ja, den ansatte må ha sykemelding for at Sykelønn kan utbetales. Sykelønn utbetales først etter 16 dagers sykdom, og er du syk så lenge bør lege oppsøkes. I tillegg trenger du sykmelding for å få sykepenger fra NAV.

Se NAV sine sider rundt sykemelding i forbindelse med korona

Vårt behandlingsnettverk gjør sitt ytterste for å tilby våre kunder nødvendige behandlinger, som er medisinsk forsvarlig i nåværende situasjon. Mange behandlere erstatter nå fysiske møter med konsultasjoner via video, som følge av vedtak fra Helsedirektoratet.

Vår behandlingsforsikring inkluderer Helsetelefon som gir tilgang på både sykepleier og leger via telefon og video.

Operasjoner og behandlinger som ikke kan gjennomføres i den perioden vi er inne i vil dekkes på et senere tidspunkt.

Nei, vi dekker ikke behandling av sykdommer som omfattes av smittevernloven eller som faller inn under kriteriene for meldepliktige sykdommer til Folkehelseinstituttet.

Tapt husleieinntekt er kun dekket hvis det har oppstått en erstatningsmessig skade på bygningen, det vil si brann, vann, tyveri etc. Tap av husleieinntekt i forbindelse med koronaviruset er ikke en erstatningsmessig skade, og vil derfor ikke gi erstatning.

Hvis dyrene dør eller må avlives som følge av sykdom så kan det økonomiske tapet bli erstattet av husdyrforsikringen vår. Det er ikke påvist smitte fra menneske tilbake til husdyr på nåværende tidspunkt.

Hvis du opplever at veterinær ikke kan komme og se til syke eller skadde husdyr, godtar vi at veterinæren tar beslutninger om husdyrenes helse og dyrevelferd uten fysisk undersøkelse. Denne beslutningen må dokumenteres og attesteres av veterinær.

Denne forsikringen krever at det har skjedd en faktisk skade på kundens/leverandørens eiendom for at den skal erstatte noe. Virus regnes ikke som en skade, og da utbetaler vi heller ingen erstatning.

DNB

For at driftstapsforsikringen skal kunne erstatte tapt omsetning og inntekt ved driftsavbrudd, må det ha skjedd en erstatningsmessig skade på bedriftens eiendeler eller næringsbygg. Med erstatningsmessig skade mener vi skader som følge av brann, vann, tyveri osv.

Driftstap eller avbrudd som oppstår på grunn av et virusutbrudd er det vi kaller force majeure, altså at forholdene og situasjonene er utenfor både vår og din kontroll. Forsikringen erstatter derfor ikke dette.

Det er likevel enkelte tilfeller hvor vi vil dekke driftstap som følge av koronaviruset.  

Eksempel: Får bedriften en erstatningsmessig skade på en maskin som produserer varer, og produksjonen stopper opp, vil dette utløse avbruddsforsikringen. Viser det seg vanskelig å få reparert maskinen fordi maskinleverandøren har alle sine ansatte i karantene, vil avbruddet bli forlenget. Avbruddstiden og driftstapet vil i dette tilfellet være dekket av forsikringen.

Les mer om driftstapsforsikring


Det er anledning til å justere omsetning på forsikringsdekningene dersom bedriftens omsetning faller betydelig. Det er bedriften sitt ansvar å melde fra til oss dersom omsetningen endrer seg igjen.

Det er mulig med betalingsutsettelse. Vi anbefaler å ta kontakt med en rådgiver i banken for å finne den beste løsningen for din bedrift.

Har bedriften sine forsikringsbehov endret seg som følge koronaviruset anbefaler vi å ta kontakt med en rådgiver i banken. På den måten kan vi sammen finne beste løsning for din bedrift og sikre at dere er riktig forsikret.

Ja. Ta kontakt med en rådgiver i banken hvis dette blir aktuelt.

Nei, forsikringen dekker driftstap ved avbrudd på grunn av skade på bedriftens eiendeler eller næringsbygning. At bedriftens ansatte må i karantene eller jobbe hjemmefra på grunn av koronaviruset er ikke dekket av forsikring.  

Se Folkehelseinstituttets råd om smitteforebygging og planlegging ved karantene

Vi dekker avbestilling av reiser til alle land, uansett når du skulle reist og hva grunnen er for avbestillingen. For reiser i Norge får du også dekket avbestilling, så lenge reisen skulle skjedd til og med 20. april

 Akkurat nå finnes det ikke noen bestemt frist for å avbestille reisen din til utlandet og å søke oss om erstatning, siden UD har forlenget reiserådene sine på ubestemt tid. Men reisen din være bestilt før 12. mars 2020. Vi anbefaler at du holder deg oppdatert på rådene fra myndighetene og på fhi.no.

Ved avbestilling av jobbreise må bedriften først ta kontakt med flyselskap eller reisearrangør, for å se hva de betaler tilbake. Vi dekker det bedriften ikke får fra flyselskapet og andre reiseselskaper. Velger bedriften å avbestille flyreisen må man takke ja til den refusjonsformen flyselskapet tilbyr. Hvis flyselskapet innstiller reisen gis det normalt full refusjon. Bedriften melder skade for avbestilling av jobbreise for sine ansatte, husk å ha forsikringsnummeret på reiseforsikringen tilgjengelig.

Her kan dine ansatte lese mer om reiseforsikring og koronavirus ved privatreise

Permittering er en midlertidig ordning der arbeidstaker er pålagt arbeidsfritak og arbeidsgiver samtidig er fritatt sin lønnsplikt. Arbeidstakerforholdet består og det forutsettes av arbeidsstans kun er midlertidig.

Vi anbefaler ikke at ansatte meldes ut av reiseforsikringen i permitteringsperioden. Mange bedrifter har kjøpt familiedekning for sine ansatte, og en utmelding av forsikringen kan gi konsekvenser for den enkelte ansatte. Om bedriften likevel velger å melde ut sine ansatte av ordningen, må bedriften opplyse arbeidstaker særskilt om at reiseforsikringen ikke lengre er aktiv.

Tapt husleieinntekt er kun dekket hvis det har oppstått en erstatningsmessig skade på bygningen, det vil si brann, vann, tyveri etc. Tap av husleieinntekt i forbindelse med koronaviruset er ikke en erstatningsmessig skade, og vil derfor ikke gi erstatning.