Fremtind
Fremtind

Vi er eid av SpareBank 1 Gruppen og DNB

Vi er eid av SpareBank 1 Gruppen og DNB

Spørsmål og svar i forbindelse med ekstra mye nedbør

Det har vært mye vær den siste tiden! Både ekstremværet "Hans" og enorme nedbørsmengder gir dessverre litt lenger ventetid på telefon enn normalt akkurat nå, men du slipper ventetid hvis du melder saken din digitalt. Det kan du gjøre her

Her har vi laget svar på de vanligste spørsmålene vi får ved slike hendelser.

Sist oppdatert: 01.09.2023

Det er veldig mange som trenger hjelp fra oss akkurat nå. Det kan derfor ta litt lenger tid enn normalt før vi får sett på saken din, men det betyr ikke at vi har glemt deg. Vi ber derfor om at du ikke purrer på saken din, verken på telefon eller e-post. Da får vi tid til å behandle flere saker – også din.

Det er ekstremt stor pågang ved en slik hendelse. Vi er nødt til å prioritere de som er hardest rammet først. Vi gjør det vi kan for å hjelpe kundene våre så raskt vi kan, men det er på nåværende tidspunkt vanskelig å si en eksakt tid for dette. For noen kunder kan dette ta lang tid, noe vi forstår kan være frustrerende.

 • Ta bilder av av alle skadene på bygninger og private hageanlegg. 
 • Tøm bygningen for vann og slam så langt det lar seg gjøre. 
 • Riv ødelagte gulvflater og gulvlister (parkett, laminat, gulvbelegg, vegg-til-vegg teppe). Når du har tatt bilder av dette, kan du kaste det hos godkjent avfallsdeponi. Disse utgiftene får du igjen av oss.
 • Fliser tåler vann, så flisgulvet trenger kun vask og tørk.
 • Ikke riv kjøkkenet, veggene dine eller badet ditt. Dette må vurderes av en fagkyndig.
 • Skriv ned timene du bruker, og hva du har gjort. Vi erstatter normal tidsbruk for egeninnsats til faste satser (forsikringen erstatter ikke tapt arbeidsinntekt).
 • Sørg for økt luftsirkulasjonen ved å åpne vinduer i etasjen som er skadet (sikre åpningen med netting festet til lekter).
 • Sørg for god gjennomlufting ved å åpne ytterdører og vinduer når folk er til stede.
 • Bruk gjerne vifter/avfuktere for å øke luftsirkulasjonen. Vifter/avfuktere kan du kjøpe i butikker som selger byggartikler og verktøy. Det er viktig at viften er uten varme. Kostnader du får ved kjøp av vifte/avfukter, og det ekstra strømforbruket du får når disse står på, legger vi til når vi beregner skadeserstatningen.
 • Er varmtvannsberederen din vannskadet, kan du kontakte en rørlegger for hjelp. Kanskje må du ha en ny bereder.

 • Ta bilder av skadet innbo og rom før du begynner opprydningsarbeidet. God dokumentasjon vil hjelpe oss til å behandle skadekravet i ettertid. Da får du også oppgjøret raskere.  
 • Er det klær og tekstiler som kan reddes ved at de vaskes i maskin, kan du trygt gjøre dette selv.
 • Ødelagt innbo kan du samle i esker/sekker og plassere i garasjen eller i hage, med presenning over. Vi har bestilt takstinspektør som vil verdisette de skadde eiendelene dine, men det vil ta tid.  
 • Har du eiendeler som uskadet, men som må midlertidig lagres et annet sted, kan du flytte tingene til et annet rom/etasje, i garasjen opp fra gulvet eller til et annet tørt/trygt sted. Alternativt kan du leie et minilager. 
 • Vi dekker noen utgifter i forbindelse med eget arbeid:  
  • Skriv ned timene du bruker og hva du har gjort. Vi erstatter normal tidsbruk for egeninnsats til faste satser (forsikringen erstatter ikke tapt arbeidsinntekt).
  • Vi dekker innkjøp av presenning, sekker og esker.  
  • Vi dekker utgifter til lager. 

Vi vurderer alle skader, og det som er skadet som en direkte konsekvens av «Hans» vil være dekket i henhold til din forsikringsavtale.  

Det kan være noen begrensninger, men dette kan du snakke med din saksbehandler om. Det er også viktig å huske på at de fleste har en egenandel på sin forsikring. På en naturskade er det en fast egenandel på 8000 kroner, som er felles for hele bransjen. Denne vil gjelde selv om du i din forsikring har en lavere egenandel på andre typer skader.

Dette vil ikke ha noe å si for hva du får dekket. Ulempen er at du da får to egenandeler, mens om du hadde hatt begge forsikringer hos oss i Fremtind hadde vi kun trukket én egenandel.

Dette vil ikke ha noe å si for hva du får dekket. Ulempen er at du da får to egenandeler, mens om du hadde hatt begge forsikringer hos oss i Fremtind hadde vi kun trukket én egenandel.

Vi hjelper deg med leiebil hvis du har dekning for leiebil i bilforsikringen din. Hvor lenge du har krav på leiebil er beskrevet i vilkåret for forsikringen.

Nei, vi dekker ikke tap av lønn.

Hvilke alternativer har jeg for skadeoppgjøret?
Når du har fått en skade på huset ditt og/eller tingene dine, vil vi foreslå et skadeoppgjør som blir best for deg og din skadesak.

1. Utbetaling av penger (kontantoppgjør)
Et kontantoppgjør er penger du får utbetalt av oss, mot at du selv tar ansvaret for å utbedre skaden. Du kan gjøre hele jobben selv eller leie inn håndverkere ved behov. Saken avsluttes idet du mottar pengene.

Kontantoppgjør kan være godt egnet for mindre utbedringer, som malearbeid eller legging av parkett. Er det derimot en mer omfattende skade, er det viktig at du vurderer om du har ferdigheter eller egne forbindelser til å gjøre arbeidet selv. Du må kunne sikre at arbeidet er utført etter gjeldende byggetekniske forskrifter, og arbeid på elektro og bad/våtrom skal være utført av autorisert eller godkjent håndverker. Skulle det oppstå en skade som følge av håndverkerfeil, kan skaden dekkes på forsikringen så lenge du kan dokumentere at arbeidet er utført av fagfolk.

2. Skaden repareres av våre samarbeidspartnere
Du kan overlate hele jobben til fagfolk som vi velger. Da håndterer én av våre samarbeidspartnere skaden for deg. Jo større skaden og omfanget er, jo større sannsynlighet er det for at du trenger fagpersoner for å utføre arbeidet.

Siden det er svært mange skader som skal repareres etter uværet Hans, tar det lengre tid enn normalt å få hjelp fra fagfolk nå. Vi gjør det vi kan for å hjelpe kundene våre så raskt vi kan, men det er mange som dessverre må vente på ledige håndverkere.

Er du evakuert fra boligen din?

Her er tre forskjellige situasjoner du kan være i:  

1. Det er skade på boligen og den er ubeboelig 

Du må kontakte det forsikringsselskapet der du har husforsikring, og det er de som erklærer hjemmet ditt ubeboelig. Hvis boligen blir erklært som ubeboelig har du krav på: 

a. ) Husleietap 
Husleietap er markedsverdien for hjemmet ditt og du får utbetalingen fra husforsikringen. Husleietapet skal dekke kostnader til midlertidig bosted. Forsikringen har en egenandel som du må betale.  

b. ) Merutgifter 
Merutgifter er de kostnadene som overstiger det du får i husleietapet av din bygningsforsikring, for å betale for ett midlertidig bosted. Den dekker også andre nødvendige merutgifter som klær og lignende. Denne utbetalingen kommer fra innboforsikringen. Innboforsikringen har en egenandel som du må betale

2. Det er skade på boligen, men den er beboelig 

I forbindelse med ekstremværet Hans, er det besluttet at forsikringsselskapene dekker kostnader til midlertidig bosted og utgifter til nødvendige merutgifter på dag 11 etter at du ble evakuert. Det er innboforsikringen din som dekker disse kostnadene, og det er en egenandel du må betale. Har du i tillegg skade på tingene dine, vil innboforsikringen dekke disse skadene også.  

I denne situasjonen har du ikke krav på å få dekket husleietap.

3. Det er ikke skade på boligen, men du er evakuert av offentlige myndigheter grunnet en fare knyttet til bostedet  
I forbindelse med ekstremværet Hans, er det besluttet at forsikringsselskapene dekker kostnader til midlertidig bosted og utgifter til nødvendige merutgifter på dag 11 etter at du ble evakuert. Det er innboforsikringen din som dekker disse kostnadene, og det er en egenandel du må betale.
 
I denne situasjonen har du ikke krav på å få dekket husleietap.   

Innboforsikring

dekker tingene du har i inne i boligen din, og som du tar med deg hvis du flytter.

Husforsikring

dekker selve boligen du bor i, blant annet brann-, vann- og naturskader.

Har du skade på bolig og må evakuere av den grunn, dekker forsikringen kostnad til midlertidig bosted (hotell eller annet). Vi dekker da kostnadene knyttet til midlertidig bosted fra første dag. 

Det er politiets ansvar å evakuere, og sørge for at berørte personer kommer seg i sikkerhet, mens det er kommunens oppgave å sørge for innkvartering og et mattilbud til de som ikke selv har mulighet til å organisere dette. Kommunen har også ansvar for at de individuelle tjenestene til de evakuerte blir ivaretatt, som for eksempel nødvendige helsetjenester. 

De fleste forsikringsselskap dekker ikke evakuering når det ikke har oppstått skade på bygning. Likevel har bransjen besluttet å dekke evakueringskostnader for kunder som ikke har skade på hus og hjem, fra og med den 11. dagen man er evakuert.

Hvis det er skade på bygningen, vil vi dekke alternativt bosted i hele evakueringsperioden. 

Hvis det ikke er skade på bygningen, vil vi ha en løpende dialog med de berørte kundene om hvor lenge vi dekker dette. Vi vil holde de berørte kundene løpende informert om dette.

Du kan komme med et forslag til hvor du kan bo, men vi må godkjenne bostedet før du sier ja til dette.

Hvis boligen er evakuert må vi vente til myndighetene sier det er trygt å gå inn på skadestedet. Kvalifisert personell som saneringselskaper eller brannvesenet kan i kritiske situasjoner bistå med å hente ut spesielt viktige gjenstander, som medisiner eller lignende.

Dette er kommunens ansvar. Vi har heller ikke tilgang til skadestedet når dette er evakuert.

Dette er uklart på nåværende tidspunkt. Her må vi vente til myndighetene først sier det er trygt før vi kan gi noe estimat på reparasjonstid dersom boligen er skadet.

Hvis det ikke er noen skade på boligen, kan du bare flytte rett tilbake når evakueringen opphører. 

Ved skade på bygning vil vi ha en løpende dialog om både reparasjon og erstatning av skadene med hver enkelt kunde.

Da må du kontakte NAV slik at de kan hjelpe deg med et midlertidig sted å bo, og annen økonomisk støtte.

Ja, du må fortsette å betale boliglånet, selv om du akkurat nå ikke bor i boligen din. Disse utgiftene dekkes ikke av forsikringen din.

Hvis du tror at noe er stjålet fra boligen må du melde det til politiet først. Så kan du melde tingene stjålet til forsikringsselskapet hvor du har innboforsikringen din.

Vi er i en veldig tidlig fase, og her må alle avvente ekspertenes vurderinger. Reglene er slik at forsikringen slår inn når kommunen fatter endelig vedtak om at bygningen er ubeboelig fordi grunnen under bygningen er ustabil. Vi vil derfor måtte vente på eventuelle avklaringer knyttet til hvilke hus som vil være beboelige på sikt.

Har du allerede meldt skaden din til oss, kan du sende oss spørsmål om saken din på e-post (HUSK: skadenummer i emnefeltet i e-posten). Da kommer spørsmålet rett inn i saken din og en saksbehandler vi svare så raskt som mulig. 

Du kan også ringe oss i Fremtind på telefonnummer 915 09801, men det kan under en slik hendelse være mye kø på telefonen.