Fremtind
Fremtind

Vi er eid av SpareBank 1 Gruppen og DNB

Vi er eid av SpareBank 1 Gruppen og DNB

Bruk og kast er ut

Det beste er å unngå skader, men når uhellet først er ute må vi reparere mer. Men, hvor mye utslipp sparer du egentlig på å reparere fremfor å kjøpe nytt? Vår fagleder for bærekraft, Hanne Iversen Rye, har svaret.

De aller fleste av oss har vært der: Et «pling» fra mobilen, hånden strekker seg ned i jakkelomma – og før du vet ordet av det, ligger telefonen på asfalten i tusen knas.

– Vi får inn om lag 50.000 skadesaker på mobiler hvert år. Veksten i antall mobilskader er eksplosiv, med nær en dobling de siste fem årene. Det forteller Hanne Iversen Rye, fagleder for bærekraft i Fremtind Forsikring.

Før var det mer vanlig at forsikringsselskapene erstattet den ødelagte telefonen din med en ny, men det vil vi gjøre noe med. Når du reparerer, blir behovet for nye materialer mindre og det oppstår mindre avfall.

75 prosent av oss er positive til reparere mobilskader, ifølge en spørreundersøkelse Respons analyse har gjennomført for forsikringsselskapet. Mens hele 84 prosent ønsker å reparere når de blir informert om hvor mye CO2-utslipp som spares ved å reparere mobiltelefoner fremfor å erstatte med ny.

Kjenner du deg igjen i dette? Da er du ikke alene. Men reparerer du – eller kjøper du nytt? Valget du tar, kan ha stor innvirkning på miljøet.

« – Vi estimerer at 110 kilo CO2 går med ved kjøp av ny mobil. Dersom du reparerer en telefon, sparer du i gjennomsnitt 88 av de 110 kiloene CO2. – Og i fjor klarte vi å reparere 75 prosent av alle mobilskadene. Målet vårt er å reparere 80 prosent, om lag 40.000 mobiltelefoner hvert år. Klarer vi det, vil vi redusere klimaavtrykket med 3500 tonn CO2 hvert år. Det tilsvarer utslipp fra hele 40.000 flyturer fra Oslo til Bergen. »

Hanne Iversen Rye,
Fagleder bærekraft, Fremtind

Forebygging kanskje viktigst

– Vi skal bidra til å få ned forbruket og jobber for en mer sirkulær forsikring når skaden først har skjedd. Men det mest effektive miljøtiltaket vårt er å hjelpe folk til å unngå skader. Hver skade er sløsing med ressurser.

Forsikringsbransjen registrerte nær 2,4 millioner skader i 2020. Det tilsvarer grovt regnet 600.000 tonn CO2-ekvivalenter.

– Det viser at vi er nødt til å forebygge flere skader. Det er vårt viktigste bidrag og steg én for å skape en mer sirkulær økonomi, sier Rye.

– Vår viktigste oppgave er skadeforebygging, men skader vil alltid oppstå. Ved å reparere mer, blir behovet for nye materialer mindre sier Hanne Iversen Rye, fagleder for bærekraft i Fremtind.

Og hva med bilen?

Det er ikke bare med mobiler det er nødvendig å få opp andelen reparasjoner.

–  Vi har heldigvis en helt annen reparasjonskultur når det kommer til biler enn vi har på hjemmeelektronikk. Men også her er det elementer av sirkulær økonomi vi kunne blitt bedre på.

Det er spesielt to ting Rye trekker frem:

–  Vi må få opp andelen brukte deler som benyttes i verkstedene. Kun to prosent av bildelene som brukes på norske verksteder er gjenbruk. Vi har et pilotprosjekt sammen med utvalgte verksteder hvor vi ser på hvordan vi kan øke denne andelen. Målet vårt er å komme opp på ti prosent gjenbruk av bildeler.

– Hvorfor er det så vanskelig å få opp andelen brukte deler i reparasjoner?

– Det er ikke satt ordentlig i system. Et eksempel jeg opplevde nylig, var da familiebilen vår var på reparasjon og trengte en ny girkasse. For å få en brukt automat girkasse måtte vi selv inn på Finn.no for å finne en. Da er det noe som ikke funker helt slik som det skal.

Hanne legger til at Fremtind er bevisst på hvordan forsikringsselskapet selv må bidra til bedre tilgang til brukte deler.

Færre biler blir kondemnert

Og det er nettopp kondemnering som er den andre tingen Rye trekker frem, mer spesifikt den såkalte 60-prosentregelen: altså hvor stor andel av bilens verdi reparasjonen må koste før bilen kondemneres.

– Her har det blitt et skifte i næringen, og forsikringsselskapene har i felleskap gått inn for å øke 60-prosentgrensen til 80 prosent av bilens verdi.

Har du fått med deg disse?

Hva er sirkulær forsikring?

Vi er kanskje et litt annerledes forsikringsselskap. Vi er opptatt av samfunn og fellesskap der vi ser kundene våre som en del av noe større. Vi ser også muligheten vi har til å gjøre en forskjell ved å ta et oppgjør med «bruk og kast»-kulturen vi alle har vært preget av.
Les mer i artikkelen

Bærekraft og åtte strakstiltak for klimatilpasning

Vår ambisjon er å være anerkjent som det ledende forsikringsselskapet innen bærekraft, og vårt viktigste bidrag er skadeforebygging. Unngår vi skader, unngår vi klimaavtrykk. Sammen med KBN og Skift – næringslivets klimaledere, har vi tatt initiativ til å utarbeide åtte strakstiltak for klimatilpasning i næringslivet.
Les mer om bærekraft og samfunnsoppdraget vårt