Vi er eid av SpareBank 1 Gruppen og DNB

Vi er eid av SpareBank 1 Gruppen og DNB

Fremtind
Fremtind

Har du fått brev fra oss om å oppdatere din kundeinformasjon?

Norske myndigheter krever at vi har oppdatert kundeinformasjon om alle kundene våre. Det er nødvendig for å forebygge hvitvasking og terrorfinansiering, og for å bedre beskytte deg mot ID-tyveri og svindelforsøk.

kvinne registrerer kundeinformasjon

BankID identifisering og skjema

For å oppdatere kundeinformasjonen om deg, må du svare på spørsmål om du er en politisk eksponert person, samt identifisere deg med BankID i følgende skjema.
Gå til identifisering og skjema
kvinne registrerer kundeinformasjon

Vi lagrer opplysningene hos oss, og vil se gjennom dem en gang i året for å passe på at de er oppdatert. Vi vil også bruke opplysningene for å sikre at du er du når vi får inn et erstatningskrav, slik at ingen kan misbruke din identitet.

Du har et kundeforhold hos oss, men vi mangler tilstrekkelig informasjon om deg i våre arkiver. Du skal bare oppdatere kundeinformasjonen din hvis du har fått et brev fra oss der vi ber om at du gjør det. Dette er fordi vi må følge Hvitvaskingsloven § 12

Vi må følge Hvitvaskingsloven og vil avslutte forsikringen du har hvis vi ikke får disse opplysningene innen fristen.

Du kan ringe oss på telefonnummer 915 02300 (tastevalg 2-2-1).

Hvis du har sendt inn feil opplysninger i skjemaet, kan du bare fylle ut og sende inn skjemaet på nytt. Vi bruker alltid det sist innsendte skjemaet om dine kundeopplysninger.