Fremtind
Fremtind

Vi er eid av SpareBank 1 Gruppen og DNB

Vi er eid av SpareBank 1 Gruppen og DNB

Har du fått brev fra oss om å legitimere deg og bekrefte reelle rettighetshavere?

Norske myndigheter krever at vi har oppdatert kundeinformasjon om alle kundene våre. Vi må derfor hente inn og bekrefte identiteten til kunder som er juridiske personer. I tillegg må kundene våre bekrefte hvilke reelle rettighetshavere som har kontroll over bedriften (jf. hvitvaskingsloven § 13).

Vi lagrer opplysningene hos oss, og tar en gjennomgang av dem én gang i året for å sikre at de er oppdatert. Vi vil også bruke opplysningene til å forsikre oss om at dere er riktig bedrift når vi får inn et erstatningskrav, slik at ingen kan misbruke bedriftens identitet.

Dere må oppdatere informasjonen om bedriften fordi vi mangler informasjon i arkivene våre.

En reell rettighetshaver er en fysisk person som, direkte eller indirekte, eier mer enn 25 prosent av bedriften, eller som på annet grunnlag utøver kontroll over ledelsen i bedriften.

Det betyr at bedriften må bekrefte den eller de personene som direkte eller indirekte eier, eller kan kontrollere mer enn 25 prosent av foretaket (for eksempel eier 25 prosent av aksjene).

Hvis dere er usikre, kan opprettelsesdokumentet eller vedtektene kanskje gi et svar.

Det dere kan se etter er:

 1. Er det noen av medlemmene som eier mer enn 25 prosent av eierandelene?
  Hvis ja, er den/de en reell rettighetshaver.

 2. Er det noen av medlemmene som kontrollerer mer enn 25 prosent av det totale antallet stemmer?
  Hvis ja, er den/de en reell rettighetshaver.

 3. Er det noen av medlemmene som har rett til å utpeke eller avsette mer enn halvparten av samvirkelagets styremedlemmer eller daglig leder?
  Hvis ja, er den/de en reell rettighetshaver.

 4. Er det noen av medlemmene som på grunn av avtale med de andre medlemmene, eller at det står i vedtektene, til sammen kontrollerer mer enn 25 prosent av eierandelene, kontrollerer mer enn 25 prosent av det totale antallet stemmer, eller kan utpeke eller avsette mer enn halvparten av samvirkelagets styremedlemmer eller daglig leder?
  Typisk at A har en avtale om å stemme på vegne av B, C etc. Hvis ja, er den/de en reell rettighetshaver

 

I Kundeløsning BM har du mulighet til å fjerne de rettighetshaverne som ikke lenger er reelle. Du kan også legge til nye reelle rettighetshavere med navn og personnummer.

Vi er pålagt å avslutte forsikringen til bedriften hvis vi ikke får nødvendige opplysninger innen fristen (ref. hvitvaskingsloven).

Hvis du har sendt inn feil opplysninger i skjemaet, kan du fylle det ut og sende det inn på nytt. Vi forholder oss alltid til det siste innsendte skjemaet om dine kundeopplysninger.

Du kan ringe oss på telefonnummer 971 34 037.