Forsikringsselskapet til SpareBank 1 og DNB

Forsikringsselskapet til SpareBank 1 og DNB

Fremtind
Fremtind logo

Bli med på laget!

Vi trenger leverandører av tilstandsrapport på bolig – i hele Norge

Fremtind er landets tredje største forsikringsselskap, og er eid av SpareBank1 og DNB. Nå utvikler vi boligselgerforsikring, med mål om å ta 40% av markedet. Vi kommer til å trenge 40.000 tilstandsrapporter årlig.

Ønsker du en solid og trygg oppdragsformidler, med fokus på kvalitet og et ønske om å utvikle bransjen videre i årene som kommer? Vi har solid erfaring og størrelsen som skal til for å sette standarden i markedet. Vi håper du vil være med oss på reisen.

Vi ønsker alle med relevant bakgrunn og utdanning velkommen til å delta i anbudskonkurransen!

Ny frist for å levere tilbud!
Vi ønsker at alle skal ha mulighet for å sende inn sitt beste tilbud, og endrer derfor fristen til den 12. oktober kl. 13.

Slik deltar du i anbudskonkurransen

  1. Last ned dokumentene under
  2. Fyll inn RFQ-skjemaet med dine svar
  3. Send dokumentet til oss på mail

 

Sendes til: anskaffelse@fremtind.no
Frist for innsendelse: 12. oktober kl. 13:00.

 

Lurer du på noe?
Ta kontakt med oss på mail: anskaffelse@fremtind.no
Kontaktpersonen er Odd Christopher Skarbø.

 

Vi gjør vårt ytterste for å svare så raskt vi kan. Følg gjerne med på denne siden, vi kommer til å legge ut oppdaterte spørsmål & svar underveis.

Spørsmål & svar

Generelt

Den nye fristen er 12. oktober kl. 13.

Du som takstmann skal fortsatt sende faktura for ditt oppdrag direkte til kunden.

Vi vil understreke at vi har behov for både store og små takstforetak. Vi vil påpeke at vi ønsker alle takstmenn velkommen til å delta i konkurransen.

Vi ønsker å inngå avtale med takstmenn som skal levere tilstandsrapporter for EiendomsMegler 1 og DNB Eiendom. Vi går bredt ut til alle takstmenn og folk med byggteknisk utdannelse, gjennom flere kanaler. Vi er opptatt av å etablere et landsdekkende nettverk av takstmenn. Behovet for takstmenn skal dekkes lokalt der boligsalget skjer.

Nei, det er ikke et krav.

Et boligkjøp er en viktig og stor hendelse i livet til mange, og her tas valg knyttet til både lån og forsikring. Gjennom SpareBank 1, DNB og LO forsikrer Fremtind over 1 million norske hjem. Det er derfor viktig for oss at vi sammen med eiendomsmeglerne kan tilby dette forsikringsproduktet til våre kunder.

Forsikringen dekker selgers ansvar for feil og mangler etter avhendingsloven.

Vi har signert intensjonsavtaler om at vi skal utvikle denne forsikringen for og med EiendomsMegler 1 og DNB Eiendom. Det er naturlig at disse vil selge forsikringen, under merkenavnene til Sparebank1 og DNB, på lik linje med øvrige produkter fra Fremtind.

Med boligselgerforsikring har vi ambisjoner om å bli største aktør på området. Vi regner med å ta ca. 40% av markedet.

Vi kommer til å inngå egne avtaler med takstmenn. Megler blir ikke lenger bestiller av tjenesten, men rekvirent via Fremtind. Derfor ønsker vi nå å etablere et landsdekkende nettverk av takstmenn.

Vår boligselgerforsikring lanseres senest når endringene i avhendingsloven trer i kraft. Det antas foreløpig at dette skjer tidligst 1. januar 2021.

Endringene i avhendingsloven skal gjøre bolighandelen tryggere for alle parter, og redusere konfliktnivået i etterkant av handelen. Boligselgere blir gitt større ansvar, og større opplysningsplikt. Det vil også bli stilt nye krav til innhold i tilstandsrapportene. Dette vil føre til et økt behov for gode tilstandsrapporter, og til god og redelig forsikring.

Vi stiller krav til leverandørene av tilstandsrapport både til hvordan befaring skal gjennomføres og til hva som skal undersøkes, for å redusere risiko og sikre at beskrivelse i tilstandsrapporten blir så presis som mulig.

Vi ønsker å ta høyde for endringene som kommer i ny forskrift til avhendingsloven, men også sette andre krav til innhold. Anbudsdokumentet viser hvilke kontrollpunkt som tilstandsrapporten vil inneholde.

Mangelfull eller uriktig informasjon i forkant av salget bidrar til et relativt høyt konfliktnivå mellom kjøpere og selgere av eiendom. Ifølge en rapport fra Forbrukerrådet i 2017, klager eller reklamerer 14 prosent av boligkjøperne. Dette er dyrt for alle som er involvert, fra samfunnet, til kjøper og selger, via forsikringsselskapene.

Stortinget gjør derfor endringer i avhendingsloven, som regulerer kjøp og salg av bolig med et mål om å bidra til mer informasjon, økt forbrukerbeskyttelse og færre tvister.

Fremtind vil til enhver tid følge kravene satt fra myndighetene hva gjelder en godkjent bygningssakkyndig. Det forventes en overgangsperiode før nye regler trer i kraft.

Dere finner mer informasjon vedrørende anskaffelsen i konkurransegrunnlaget på landingssiden.

Vi vil understreke at vi har behov for et stort antall takstinspektører og ønsker å påpeke at alle takstmenn er velkomne til å delta i konkurransen.

Du som utfører øvrige håndverkertjenester og oppfyller krav som stilles for takstmenn, er selvsagt velkommen til å delta i konkurransen. Vi ser ingen konflikter tilknyttet øvrige håndverkertjenester.

Alle deltakere i konkurransen vil få tilbakemelding kontinuerlig gjennom prosessen.

Denne anbudskonkurransen er utelukkende for tilstandsrapportering. Dog foreligger det en sannsynlighet for at det vil bli behov for el-kontroll på et senere tidspunkt. Dette vil i så fall bli utlyst i egen anbudskonkurranse spesifikt for el-fag.

Denne anskaffelsen er kun for tilstandsrapportering. Vi ser dog at lanseringen av dette produktet kan føre til behov for skadetaksering på et senere tidspunkt. Dermed er det sannsynlig at vi vil gå ut med skadetaksering ved en senere anledning.

Formålet med å konkurranseutsette tjenesten vi har behov for er å få oversikt over takstmarkedet. Herunder hvilke kommuner vi har dekning i, og ha et vurderingsgrunnlag for hvilke leverandører vi vil gå ut med.

Begge alternativer er mulig: det vil være mulig å levere som en underleverandør, og det vil være mulig å levere tilbud som et eget foretak. Vi har ikke satt en begrensning til hvor mange konstellasjoner hver enkelt leverandør kan levere et tilbud, men vi oppfordrer leverandørene til å begrense seg.

Merk at det skal være samme priser for alle leverandører/underleverandører i en konstellasjon.

Vi forsøker å nå ut til alle takstmenn, og alle er hjertelig velkomne til å delta på anbudskonkurransen. Med forbehold om feil, har vi forsøkt å sende invitasjon til alle takstmenn som er registrert hos Norsk Takst sine nettsider. Vi forsøker også å nå ut til takstmenn gjennom både publiseringer i sosiale medier og som annonser i ulike medier og nettsider, for å sørge for at så mange som mulig får med seg konkurransen.

Faglig

Vi vil ikke definere produktspesifikt hva som skal benyttes for plombering etter hulltakning. Fremtinds innspill, hullets størrelse tatt i betraktning, er at det vil være mest hensiktsmessig å benytte en fugemasse (leveres i ulike farger). Det viktigste for Fremtind er at boligkjøper inkluderes og får forståelse av hvor hulltakningen skal foregå, og er enig i plomberingsvalg.

Bygningssakkyndig må ivareta kravet for undersøkelse av disse opplysningene. Vi vil imidlertid be boligselger om å forberede disse dokumentene gjennom vårt egenerklæringsskjema.

Vi forstår at det kan være utfordrende å anslå forventet tidsbruk.

Vi ber dere se nøye på kravene når dere vurderer dette. Besitter dere erfaring med NS3600 kan dere ta utgangspunkt i hvor lang tid gjennomføring av tilstandsrapport med denne standarden vil ta. Eventuelt vil vi foreslå at, skulle det fremdeles være litt usikkert, kan dere for eksempel utføre en test i egen eller andres bolig.

Om løsningen

Rapporteringssystem som skal benyttes er under utvikling, og blir levert av Verdi NTFS.

Systemet er per i dag under utvikling. Det vil dermed ikke være mulig å oversende en demonstrasjon av systemet i dag. Dette vil bli formidlet nærmere med leverandører vi vil inngå samarbeid med, med invitasjon til opplæring og innføring av systemet.

Det er megler gjennom sine systemer bestiller og rekvirerer takstmenn. Dette gjøres fra meglersystemet til prosesstøttesystemet takstmenn vil benytte.

Leverandøren av prosesstøttesystemet (Verdi NTFS) vil levere planskisseverktøy til bruk under besiktigelsen.

Vi involverer meglerne tett i vurderingen av hvilke leverandører som vil tildeles avtale. Imidlertid vil ikke eiendomsmeglerne vil ikke ha anledning til å velge egne, spesifikke takstmenn for de ulike oppdragene.

Angående fakturering for tilstandsrapporten er det enda ikke besluttet hvem som skal faktureres , men vi har som formål å avklare dette innen primo oktober. Gjennom Verdi sine systemer, vil det leveres en faktureringsløsning som automatiserer faktureringen.

Du vil ikke måtte ta alle oppdrag selv. Vi går til anskaffelse av svært mange tilbydere, og trenger flere leverandører for taksttjenester over hele landet. Vi regner med å tildele kontrakt til flere tilbydere pr. distrikt.

Vi ønsker ikke å overbelaste takstmann slik at dette går ut over både trivsel og kvalitet.

Vi har forpliktet systemleverandøren Verdi NTFS til å levere kursing i system og rapport. Vi håper at de fleste takstmenn har et eksisterende forhold til innholdet i NS3600, da dette også er standarden myndighetenes høringsuttalelse baserer seg på.

Om tilbudet

Vi kan dessverre ikke tilby annet format enn hva som ligger fremlagt.

Vi forstår at det kan være ønskelig med en utskrift, og at de fleste kun har mulighet for A4-utskrift. Her følger en oppskrift for å kunne få dette til på best mulig måte:

 

  1. Trykk på Skriv ut, slik at du åpner vinduet med utskrift og utskriftsinnstillinger.
  2. Under innstillinger:
  3. a) velg arktype (feks A4)
  4. b) velg liggende orientering
  5. c) i nederste alternativ, velg alle kolonner på én side.

 

Nå kan du skrive ut og få plass i A4-format.

Prisen for det enkelte oppdrag vil bestå av

  1. Fast pris for tilstandsrapport (i henhold til forskjellige boligstørrelse og boligtype)
  2. En varierende pris for transport i forbindelse med reise til boliger i de ulike kommunene (se RFQ-skjema). Alle leverandører kommer til å få tilbakemelding på tilbudet sitt og mulighet til å revidere det.

For å delta i anbudskonkurransen, ber vi deg om å fylle ut og sende inn RFQ-dokumentet i Excel-format. For mer detalj om hvordan delta i konkurransen, vennligst se konkurransegrunnlaget.

Vi har dessverre ikke mulighet til å vurdere tilleggsdokumenter som legges ved på denne måten, grunnet det svært høye antallet forventede tilbydere.
Hvis presiseringene hører til krav og kravlister i RFQen, bes disse besvares med kommentar-kolonne ved valg av ""Ja med forbehold"" på det enkelte krav hvor det er behov for presiseringer.

Boligselgerforsikring fra Fremtind

Fremtind har signert intensjonsavtaler med Eiendomsmegler 1 og DNB Eiendom om å utvikle og starte salg av boligselgerforsikring, i løpet av 2021.

For å tilby boligselgerforsikring er det behov for en uavhengig tilstandsrapport som belyser hvilken risiko Fremtind tar ved å forsikre den aktuelle eiendommen. Vi mener at en god kravstilling av denne rapporten vil medføre færre konflikter, fordi det vil være tydelig for både boligselger og boligkjøper hva den faktiske tilstanden er.

Takstbransjens uavhengighet er viktig for oss, og vi er opptatt av å stille riktige og like krav til både utførelse av selve tjenesten og innholdet i tilstandsrapporten.

Fremtind ønsker å jobbe sammen med takstbransjen for å øke kvaliteten på tilstandsrapporter, og bidra til lavere konfliktnivå i kjølvannet av en bolighandel. Vi ser frem til å ta fatt på denne oppgaven sammen med dere!

Fremtind – en solid oppdragsgiver

I januar 2019 slo forsikringsselskapene til SpareBank1 og DNB seg sammen og dannet Fremtind Forsikring. I dag er vi landets tredje største forsikringsselskap, og det største med distribusjon i bank.

Les mer om Fremtind her.