Vi er eid av SpareBank 1 Gruppen og DNB

Vi er eid av SpareBank 1 Gruppen og DNB

Fremtind
Fremtind

Om fusjonen

Sammen ønsker vi å etablere landets ledende forsikringsselskap og det skal kundene dra nytte av. Både SpareBank 1 og DNB har sterke kompetansemiljøer innenfor blant annet innovasjon, design, og teknologi, og sammen har vi betydelig kompetanse som er helt essensielt for å møte nye utfordringer i markedet og våre kunders behov. Vi skal kunne komme enda raskere på banen med nye og relevante forsikringsprodukter og tjenester, drive mer rasjonelt og tilby mer konkurransedyktige betingelser. Sammen skal vi gjøre skadeoppgjør enklere og raskere, og det skal bli lettere å kjøpe og endre forsikringer.

Ja, det er etablert et nytt selskap med felles eierskap.

Det er forsikringsselskapene DNB Forsikring AS og SpareBank 1 Skadeforsikring AS som er fusjonert. Det fusjonerte selskapet vil sammen, gjennom DNB og SpareBank 1, på sikt tilby alle typer forsikringsprodukter til privatkunder og bedriftskunder.

Nei, hverken DNB eller SpareBank 1 forsvinner. Det er kun forsikringsselskapene DNB Forsikring AS og SpareBank 1 Skadeforsikring som er slått sammen. Kundenes vil fortsatt forholde seg til den banken de vanligvis gjør, og bruker de samme kontaktpunktene som tidligere.

SpareBank 1 Gruppen eier 65 prosent og DNB 35 prosent av det nye selskapet.

Nei, det er kun forsikringsselskapene som har slått seg sammen.

DNB-kunder kan finne mer informasjon her, og SpareBank 1-kunder finner mer informasjon her

Hva skjer med prisen på forsikringene?

Nei, foreløpig blir det ingen endring. Det er mange faktorer som påvirker prisen på dine forsikringer. I løpet av 2020 skal DNB og SpareBank 1 tilby de samme forsikringsproduktene. I dag er ikke alle produktene like hos DNB og Sparebank 1 - det kan for eksempel være forskjeller i hva forsikringene omfatter og dermed hvilken pris de har. Vi vil harmonisere disse forsikringsproduktene og det kan påvirke prisen, opp eller ned. Eventuelle endringer vil selvsagt skje i tråd med lovverket, og vi skal sørge for at du blir ivaretatt på en best mulig måte.

Det nye forsikringsselskapet, Fremtind, skal lage forsikringer mer tilpasset deg og dine behov - det være seg flere smarte forsikringer og relevante tjenester som bidrar til en enklere og tryggere hverdag. Det nye selskapet skal gjøre det enklere for deg å holde oversikt og gjøre endringer i digitale løsninger. Det er også et mål at det skal bli enda raskere å melde skade og få oppgjør – både digitalt eller ved å snakke med oss om du trenger det. Og vi skal selvsagt sørge for å være konkurransedyktig på vilkår og pris.

Både DNB Forsikring og SpareBank 1 Forsikring har i dag samlerabatter, men det er litt for tidlig å si noe om hvordan samlerabattene blir i det fusjonerte selskapet.

Hva skjer med mitt kundeforhold

Sammenslåingen gir få endringer for deg, om du allerede er kunde i DNB eller SpareBank 1. Målet er at alle kunder får tilgang på enda bedre og mer relevante forsikringsprodukter og tjenester. Fremtind vil satse på innovasjon og digital utvikling. Dette betyr blant annet at vi skal jobbe for å gjøre skadeoppgjøret enda enklere og bedre, og det skal bli lettere å kjøpe og endre forsikringer.

Du vil fortsatt være forsikringskunde der du har forsikringene dine i dag. Rent formelt er det det nye selskapet som vil ha avtaleforholdet med deg, men du forholder deg til banken din som tidligere. Du vil merke fint lite til sammenslåingen og trenger ikke å gjøre noe aktivt selv.

Ditt bankforhold og dine pensjonsavtaler forblir uendret.

Foreløpig blir det ingen endring i dine betingelser.

Avtalene finner du på samme sted som før.

Du treffer oss gjennom de samme kontaktpunktene som du har brukt tidligere.

For kjøp av nye forsikringer kan du gå til dnb.no eller sparebank1.no. Der får du tilgang til de samme forsikringsløsningene som i dag. Du kan også kontakte banken din - DNB eller SpareBank 1.

Det gjelder også om du ikke har noen forsikringer hos oss fra før.

Nei, det slipper du.

Ja, det kan du.

Som bedriftskunde kan du bruke «kontakt meg» - skjema på nettsidene eller kontakte bankrådgiver for kjøp av forsikring

Skadeoppgjør håndteres som tidligere og det er et mål at det skal bli enda enklere og raskere å melde skade digitalt.

Det blir minimalt med endring for deg og du vil fortsatt være forsikringskunde som i dag. Du trenger ikke å foreta deg noe aktivt selv, og vårt mål er å tilby deg enda bedre forsikringer til konkurransedyktige priser.

Ditt kundeforhold ivaretas av banken din, og du kommer til å merke minimalt til denne sammenslåingen. Du når oss gjennom de samme kontaktpunktene som tidligere. For øvrig kan det være smart å samle bank og forsikring på et sted. Det vil ofte lønne seg og gjøre det enklere for deg å holde oversikt og kontroll på dine bank- og forsikringstjenester

Sammenslåingen vil ikke ha noen betydning for deg, da det kun er forsikringsvirksomhetene som har slått seg sammen. Du vil fortsatt ha tilgang til det som skal bli et enda bedre forsikringstilbud. Å samle bank og forsikring på ett sted kan lønne seg, og gjør det enklere for deg å holde oversikt og kontroll på dine bank- og forsikringstjenester.

Jeg har forsikringer gjennom et forbund

Ditt kundeforhold gjennom forbundet ditt blir som før og du kommer til å merke minimalt til denne sammenslåingen.

Det skjer ikke noe med dine forbundsforsikringer og ditt kundeforhold til enten SpareBank 1 eller DNB blir som før. Du kommer til å merke minimalt til denne sammenslåingen.

Både DNB Forsikring og SpareBank 1 Forsikring hadde samlerabatter, og dine avtaler blir foreløpig uendret. Det er litt for tidlig å si noe om hvordan samlerabattene blir i Fremtind.

Mine data og personlige opplysninger

Du vil fortsatt være forsikringskunde der du er det i dag, i SpareBank 1 eller DNB. Rent formelt er det det Fremtind som vil ha avtaleforholdet med deg, men du forholder deg til banken din, som tidligere.

Du eier selv dine egne kundeopplysninger og kan når som helst be om innsikt i hvilke data vi har om deg, hvordan de brukes og få de oversendt. Det nye selskapet vil ikke bruke data på en annen måte enn det som er beskrevet i vilkår og samtykkene du som kunde signerer og aksepterer. Rent formelt er det det nye selskapet som har ansvaret for dine kundedata. Alle forsikringsselskap plikter å lagre kundedata, også en periode etter at du har avsluttet en forsikring. Dette handler om sikkerhet, både for deg og for selskapene. Dine personlige kundeopplysninger vil bli holdt adskilt slik at hverken DNB eller SpareBank 1 har innsikt i personlige kundeopplysninger fra hverandre.

Ved denne type overføring til et nytt selskap er det ikke nødvendig at du gir et nytt samtykke, men vi plikter derimot å fortelle deg at ansvaret for å levere forsikringer til deg er overført til det nye selskapet.

Selskapet vil bruke kundeopplysninger til flere formål, som å fastsette pris på forsikring og å gjennomføre forsikringsoppgjør. Det nye selskapet vil bruke data til å forbedre kundeopplevelsen, øke tryggheten til våre kunder og følge med på utviklingen innenfor risiko og hvordan skader oppstår.

Nei, dine personlige kundeopplysninger blir ikke delt mellom bankene. Kundenes personopplysninger, fra henholdsvis DNB og SpareBank 1, vil bli holdt adskilt slik at hverken DNB eller SpareBank 1 har innsikt i personlige kundeopplysninger fra hverandre.