En kort historie om Fremtinds designsystemkultur

Sommeren 2015 begynte en liten gruppe utviklere og en designer å gå fra team til team i SpareBank 1-universet for å fortelle om en idé de jobbet med.

13.05.2024

Skrevet av Fremtind

En idé som med tiden har vokst til en kultur.

Ideen hadde vokst frem gjennom en blanding av læring fra inspirerende folk og tekniske fremskritt, en god dose frustrasjon over fragmenterte designimplementasjoner, treg time-to-market, unødvendig lav UX-kvalitet og gjentagende problemstillinger.

Kimen ble sådd høsten 2014 på en CSS-konferanse i New Orleans. En utvikler fra CBC holdt et foredrag om objektorientert CSS og forklarte noe så enkelt som at de hadde begynt å spørre designere hva de kalte de forskjellige visuelle delene av webløsningen de designet. Dette hjalp utviklerne å navngi komponentene de kodet.

Se og hør hva Øyvind, Pio og Jo Emil tenker om kultur og Jøkul

I et rolig hjørne av det historiske Hotel Monteleone startet en diskusjon

Hvordan ville verden vært om designere og utviklere kunne jobbe tettere sammen og til og med snakke samme språk? Kunne en designer raskt påvirke brukeropplevelsen i hele den implementerte profilen på en trygg og versjonerbar måte? Kunne man lage gjenbrukbare UX-standarder for alle som utformet webløsninger innen samme merkevare?

Hotel Monteleone i New Orleans.

En smartere måte

Vel hjemme igjen foredlet ideen seg gjennom mange levende samtaler og diskusjoner med andre inspirerte. Sammen forsøkte vi å overbevise andre utviklere og designere i SpareBank 1 om at vi kunne jobbe på en smartere måte, til stor fordel for både brukerne og oss. Etter hvert begynte andre i industrien å kalle disse prinsippene for “designsystem” og vi oppdaget dermed en enda større gruppe likesinnede som jobbet med lignende ideer. Vi hadde fått nok engasjerte mennesker og nok vilje til å lage et designsystem som teamene både kunne og ønsket å bruke.

Hvis man ønsker at noe så stort virkelig skal være levende og bli brukt, må menneskene bry seg.

Jøkul designsystem-team

Idéen om et designsystem kunne ha vært utformet som et mandat fra ledelsen, med utspring i en problemanalyse og utført som et prosjekt med mål om å formalisere en ny design- og utviklingsmetode og tilhørende verktøykasse som alle skulle bruke.

Men hvis man ønsker at noe så stort virkelig skal være levende og bli brukt, må menneskene bry seg. Både prosessen og resultatet - selve designsystemet - må være gjennomsyret av kollektiv kunnskap. Fornyelse må skje hele tiden og komme fra grasrota. Denne typen oppførsel er vanskelig å regulere med mandat og prosjekt, men kommer gjennom kultur og praktiske opplevelser.

Fremtind, og en ny start

Denne læringen tok vi med oss når Fremtind ble formet gjennom en fusjon av SpareBank 1 Forsikring og DNB Forsikring i 2019. Ved siden av å støtte bankenes merkevarer, fikk vi nå også vår egen visuelle identitet utviklet av Scandinavian Design Group. Det var derfor innlysende, både for utviklerne, designerne og ledelsen, at vi trengte et eget designsystem. Men vi trengte også det samme engasjementet og viljen som vi hadde fra SpareBank 1. Et designsystem-team bestående av en gruppe evangelister ble derfor etablert.

Alle de eksisterende webløsningene i Fremtind var arvet fra SpareBank 1 Forsikring og hadde derfor kun SpareBank 1-profil. Men nå måtte vi støtte kunder i både SpareBank 1- og DNB-bankene. En ny webløsning for våre rådgivere var også blant flere allerede planlagte oppgaver. Denne skulle nå designes og utvikles med Fremtinds nye profil. Vi trengte derfor raskt å fordøye det vi kunne av den nye profilen og lage felles kode og designskisser som teamene skulle bruke i det nye selskapet.

Utviklingen skjøt fart! Mange hadde allerede opplevd fordelene av å jobbe der det fantes veletablerte designsystem, så visjonen var allerede godt forstått og ble raskt til enda flere skisser og mer kode som igjen ble tatt i bruk fortløpende i nye løsninger.

Etter hvert som flere begynte å bruke designsystemet så vi at det var nødvendig med interne designsystemkurs, og planer ble lagt for dette. Disse har aldri blitt realisert, men likevel har folk lært hvordan det fungerer og resultatet av arbeidet har blitt anerkjent med designpris fra Visuelt.​

Kanskje et designsystem er en kultur heller enn et system?

Et ønske om å påvirke

Et designsystem blir intuitivt og velfungerende ved at det formes av selskapets inspirasjon fra mennesker heller enn gjennom formelle beslutninger og påkrevede forelesninger.

Kanskje et designsystem er en kultur heller enn et system?

Kanskje et designsystem faktisk ikke kan være hyllevare, men må være ferskvare?

Vårt ukentlige designsystemforum har skapt stort engasjement og mye læring gjennom å samle mennesker fra forskjellige fagfelt i jakten på de beste brukeropplevelsene. Designsystemforumet er derfor, som forumene i oldtidens Roma, stedet hvor seire feires, filosofier diskuteres, meninger ytres og felles arbeid planlegges. Det er et sted hvor energi og inspirasjon kan hentes til å fortsette jakten og et sted hvor vår designsystemkultur utvikles.

Fundamentale endringer i bruken av profilen

Kort tid etter at store deler av designsystemets grunnleggende komponenter og designprinsipper var godt etablerte i flere løsninger, oppdaget vi utfordringer med typografien og bruken av farger. Vi måtte gjøre fundamentale endringer i bruken av profilen.

På nærmest magisk vis dukket det frivillige opp fra mange forskjellige team. De var klare til å finne løsninger på utfordringene og implementere disse i designsystemet. I løpet av veldig kort tid, og ved siden av andre høyt prioriterte oppgaver, lå nye versjoner av alle påvirkede komponenter og skisser klare og mange av løsningene ble umiddelbart oppdatert med ny typografi og nye farger.

Vår erfaring har vært at man lett kan lage et komponentbibliotek eller kjøpe hyllevare for å skape konsistente og gode brukeropplevelser. Men for at brukeropplevelsen skal skille seg ut i mengden, og raskt kunne tilpasse seg endrende behov, må man ha et levende designsystem med rot i selskapets kultur hvor hver enkelt både kan påvirke og ønsker å påvirke brukeres digitale opplevelse: Ferskvare.

Vi startet kanskje med en liten gruppe utviklere og en designer, men Fremtind og våre nesten tusen ansatte har dyrket frem en kultur hvor designsystem er en sentral del av hvordan vi jobber for at mennesker skal ha et trygt, verdifullt og attraktivt møte med forsikring.

Se en kort introduksjon til designsystemet Jøkul