Ønsker du å gi oss en tilbake­melding eller klage?

Vi ønsker at du skal være fornøyd med forsikringsproduktene- og tjenestene våre. Hvis noe ikke er som det skal, setter vi stor pris på om du forteller oss det, på den måten kan vi bli bedre.

1. Ring oss

Før du eventuelt sender en skriftlig klage, anbefaler vi at du snakker med oss. Kanskje kan vi oppklare en misforståelse, eller finner ut at vi har gjort en feil. Det kan skje i en hektisk hverdag. Hvis du har en skadesak hos oss, er det fint om du har skadenummeret klart.

Ring 915 09 801

2. Send inn klageskjema

Hvis du ikke er fornøyd etter å ha snakket med oss, kan du sende en skriftlig klage. Da er det viktig å få frem hvorfor du er uenig i avgjørelsen. Har du nye opplysninger eller ny dokumentasjon, må du sende dette sammen med klagen.

Fyll ut klageskjema

Hvis du foretrekker å sende brev bruker du denne adressen:

Fremtind Forsikring AS
Klageservice
Postboks 778 Sentrum
0106 Oslo

Hvis vi fortsatt ikke kommer til enighet, og du ønsker å klage videre, kan du gjøre det til Finansklagenemnda, eller du kan bringe saken inn for domstolene.

Spørsmål og svar

Har du fått avslag på, eller et avkortet erstatningsoppgjør i en naturskadesak?

Da kan du klage på avgjørelsen ved å sende en e-post til Klagenemnda for naturskadesaker.

Les mer på naturskade.​no

Ønsker du å gi en tilbakemelding til banken?

Hvis du er misfornøyd med rådgiving, informasjon eller tjenester fra banken, ber vi deg om å ta kontakt med banken din.

SpareBank 1

DNB