Kvinner i Finans Charter

Fremtind har siden november 2021 vært knyttet til Kvinner i Finans Charter for å bidra i arbeidet med å øke kvinneandelen i ledende stillinger i finansbransjen. Ved å signere dette initiativet har vi forpliktet oss til å fremme kjønnsbalanse gjennom flere tiltak.

15.05.2024

Skrevet av Fremtind

Hva er Kvinner i Finans Charter?

Dette er et norsk initiativ etter modell fra Women in Finance Charter, som ble initiert av det britiske finansdepartementet i 2016.

Kvinner i Finans Charter eies av bransjen selv, gjennom bransjeforeningene Finans Norge, Norsk Venturekapitalforening, Verdipapirforetakenes Forbund og Verdipapirfondenes Forening og driftes av FutureBoards AS.

Vi opplever at dette er en sak som er viktig for oss å støtte, kanskje særlig fordi vi allerede har en veldig god kjønnsbalanse i Fremtind. Vi vet at dette ikke er tilfellet i finansbransjen generelt, og vi vil med dette være med og anerkjenne at det er en utfordring. Samtidig har vi mål om å opprettholde den gode balansen i eget hus – for det er ikke noe vi tar for gitt.

Kjersti Jargvoll, HR direktør i Fremtind

Hva er våre forpliktelser?

Som deltaker i Kvinner i Finans Charter forplikter vi i Fremtind oss til fire prinsipper som skal støtte opp under målsettingen å øke kvinneandelen på ledernivå:

1. Vi skal ha ett medlem av vårt topplederteam som har dedikert ansvar for å følge opp arbeidet med kjønnsbalanse og inkludering
Med dette prinsippet følger det også med å sikre forankring i virksomhetens ledelse gjennom CEO eller en person som rapporterer til CEO. Kjersti Jargvoll, vår HR direktør, har påtatt seg hovedansvaret i tett dialog med administrerende direktør i Fremtind.

2. Vi skal sette interne mål for kjønnsbalanse på alle ledernivåer og i spesialistfunksjoner
Vårt mål er at vi skal jobbe for å opprettholde en kjønnsbalanse som ligger på rundt 50 %. Vi har allerede omkring 50 % kjønnsbalanse på alle ledernivåer i Fremtind.

3. Vi skal ha en ambisjon om å sikre at godtgjørelse til vårt topplederteam også er tilknyttet oppnåelse av målene

4. Vi skal publisere status og utvikling av målene våre årlig på egen hjemmeside
Fremgang og status for målene vil følges opp årlig og publiseres i årsrapporten vår.​

Les mer om Kvinner i Finans Charter