Fremtind
Fremtind

Vi er eid av SpareBank 1 Gruppen og DNB

Vi er eid av SpareBank 1 Gruppen og DNB

Avtale om rett til gjenopptak ved flytting av individuelle personforsikringer​

Kort om bransjeavtalen:
Fremtind er med i bransjeavtalen for flytting av personforsikringer. Bransjeavtalen skal gjøre det enklere og tryggere for deg å flytte individuelle personforsikringer der det kreves helsevurdering fra ett foretak til et annet.

Du finner avtalen og listen over foretak som er tilsluttet avtalen på finansnorge.no

Du flytter i tilfeller der du har avgitt søknad eller skriftlig anmodning om en bestemt forsikring med tilsvarende hoveddekninger som i tidligere selskap, og Forsikrede/forsikredes verge har sendt inn helseerklæringen til nytt selskap før forsikringen i tidligere selskap er sagt opp.

Avtalen omfatter flytting av individuelle personforsikringer med helsevurdering, herunder barneforsikringer. Følgende hoveddekninger er omfattet:

  • Dødsfallsdekninger
  • Dekning for invaliditet som følge av sykdom
  • Uførekapitaldekninger ved arbeidsuførhet
  • Uførerente/uførepensjon (løpende utbetalinger ved arbeidsuførhet)
  • Kritisk sykdom /Alvorlig sykdom
  • Behandlingsforsikring /Helseforsikring

Kollektive personforsikringer og kollektive behandlingsforsikringer er ikke omfattet av denne avtalen.

Du kan ha rett til å gjenoppta din tidligere forsikring dersom:

  • Du har fått nye begrensninger, tillegg i pris eller avslag i nytt selskap
  • Det er tilsvarende forsikring og begge selskap er tilknyttet bransjeavtalen
  • Forsikringen i selskapet du flytter fra vært i kraft i mer enn 12 måneder
  • Du leverte helseskjema til nytt selskap før du sa opp tidligere forsikringer

Fristen for å gjenoppta er 6 måneder etter oppsigelsesdato i selskapet du flytter fra.

Du må ikke si opp tidligere forsikring før du har levert helseskjema i nytt selskap.

Du må kunne dokumentere hvilke forsikringer du hadde før og dele dette når du flytter til oss.

Dersom du ønsker å gjenoppta forsikringen din hos oss må du kunne dokumentere at du fikk avslag, reservasjon eller pristillegg i nytt selskap du flyttet til.

Dersom du gjenopptar forsikringen hos oss må du betale for perioden etter du sa opp. Dersom forsikringen ikke allerede er fullt betalt frem til opphørsdato, må du betale for denne perioden. Du vil motta betalingsdokumenter fra oss.