Fremtind
Fremtind

Vi er eid av SpareBank 1 Gruppen og DNB

Vi er eid av SpareBank 1 Gruppen og DNB

Finansiell informasjon

Fremtind består av Fremtind Forsikring AS, Fremtind Livsforsikring AS, samt datterselskaper innenfor eiendom. Fremtind Forsikring AS har hovedkontor i Oslo og eies 65 % av SpareBank 1 Gruppen AS og 35 % av DNB Bank ASA.

Fremtind inngår som datterselskap i SpareBank 1 Gruppen konsern.

« Med to sterke eiere, og to sterke distribusjonsapparat i ryggen, har vi et godt grunnlag for å bygge Fremtind. Vi har satt retning mot toppen, gjennom å gjøre det attraktivt og selvfølgelig for kundene å ha forsikringene i banken sin. »

Turid Grotmoll,
Administrerende direktør

Nøkkeltall 2. kvartal 2022

Fremtind kan vise til følgende nøkkeltall for 2. kvartal 2022 (tall i parentes gjelder for tilsvarende periode i 2021): premieinntekt (brutto): 3 549 MNOK (3 346 MNOK), resultat før skatt: 227 MNOK (1 043 MNOK), forsikringsteknisk resultat: 462 MNOK (851 MNOK), finansresultat: -232 MNOK (192 MNOK), combined ratio: 84,2 % (74,1 %) .

Et nytt forsikringsselskap med lang fartstid

Den 1. januar 2019 fusjonerte forsikringsselskapene til SpareBank 1 og DNB, og Fremtind ble født. Fremtind har et komplett forsikringstilbud til det norske markedet der vi dekker hele kundens forsikringsbehov; person, liv, eiendom og ting.

Landets største med distribusjon gjennom bank

Det ligger et stort potensial i kryss- og mersalg med til sammen 3.3 millioner kunder og 350 bankkontorer. Fremtind har gode forutsetninger for fortsatt vekst i både privat- og bedriftsmarkedet.

Mer enn 90 års erfaring som forsikringsleverandør

Fremtind bygger på mer enn 90 års erfaring som forsikringsleverandør. Selskapet understøtter strategien til eierbankene, overfor deres bedrifts- og privatkunder, samt organisasjonsforbund overfor deres medlemmer og foreninger.

« Fremtind realiserer synergier fra fusjonen og jobber kontinuerlig med å forbedre resultatene våre. Dette gjør vi gjennom å redusere skadekostnader, harmonisere priser og effektivisere driften. Slik sikrer vi konkurransedyktige priser for kundene våre og god avkastning for eierne våre. »

Christian Parelius,
Konserndirektør Finans

Rapporter

Kontakt

Portrettbilde av Kristin Vetleseter

Kristin Vetleseter

Kommunikasjonsdirektør Fremtind

+47 934 80 648