Fremtind
Fremtind

Vi er eid av SpareBank 1 Gruppen og DNB

Vi er eid av SpareBank 1 Gruppen og DNB

Finansiell informasjon

Fremtind består av Fremtind Forsikring AS, Fremtind Livsforsikring AS, samt datterselskaper innenfor eiendom. Fremtind Forsikring AS har hovedkontor i Oslo og eies 65 % av SpareBank 1 Gruppen AS og 35 % av DNB Bank ASA.

Fremtind inngår som datterselskap i SpareBank 1 Gruppen konsern.

« Med to sterke eiere, og to sterke distribusjonsapparat i ryggen, har vi et godt grunnlag for å bygge Fremtind. Vi har satt retning mot toppen, gjennom å gjøre det attraktivt og selvfølgelig for kundene å ha forsikringene i banken sin. »

Turid Grotmoll,
Administrerende direktør

Nøkkeltall 4. kvartal 2021

Fremtind kan vise til følgende nøkkeltall 4. kvartal 2021 (tall i parentes gjelder for tilsvarende periode i 2020): premieinntekt (brutto): 13 514 MNOK (12 733 MNOK), resultat før skatt: 3 085 MNOK (1 506 MNOK), forsikringsteknisk resultat: 2 457 MNOK (1 091 MNOK), finansresultat: 618 MNOK (417 MNOK), combined ratio: 82,1 % (93,3 %) og egenkapitalavkastning: 28,4 % (16,0 %).

Et nytt forsikringsselskap med lang fartstid

Den 1. januar 2019 fusjonerte forsikringsselskapene til SpareBank 1 og DNB, og Fremtind ble født. Fremtind har et komplett forsikringstilbud til det norske markedet der vi dekker hele kundens forsikringsbehov; person, liv, eiendom og ting.

Landets største med distribusjon gjennom bank

Det ligger et stort potensial i kryss- og mersalg med til sammen 3.3 millioner kunder og 350 bankkontorer. Fremtind har gode forutsetninger for fortsatt vekst i både privat- og bedriftsmarkedet.

Mer enn 90 års erfaring som forsikringsleverandør

Fremtind bygger på mer enn 90 års erfaring som forsikringsleverandør. Selskapet understøtter strategien til eierbankene, overfor deres bedrifts- og privatkunder, samt organisasjonsforbund overfor deres medlemmer og foreninger.

« Fremtind realiserer synergier fra fusjonen og jobber kontinuerlig med å forbedre resultatene våre. Dette gjør vi gjennom å redusere skadekostnader, harmonisere priser og effektivisere driften. Slik sikrer vi konkurransedyktige priser for kundene våre og god avkastning for eierne våre. »

Christian Parelius,
Konserndirektør Finans

Rapporter

Kontakt

Portrettbilde av Kristin Vetleseter

Kristin Vetleseter

Kommunikasjonsdirektør Fremtind

+47 934 80 648