Finansiell informasjon

Fremtind offentliggjør informasjon om konsernets økonomiske utvikling og finansielle stilling, både kvartalsvis og årlig.

Eiere

Fremtind består av Fremtind Forsikring AS, Fremtind Livsforsikring AS, Fremtind Service AS, samt datterselskaper innenfor eiendom. Fremtind Forsikring AS har hovedkontor i Oslo og eies 65 % av SpareBank 1 Gruppen AS og 35 % av DNB Bank ASA.

Fremtind inngår som datterselskap i SpareBank 1 Gruppen konsern.

Nøkkeltall

Per 1. kvartal 2024:

 • Inntekter fra forsikringstjenester

  4 293(3 907 MNOK i Q1 2023)

 • Resultat fra forsikringstjenester

  - 102(267 MNOK i Q1 2023)

 • Resultat før skatt

  233(366 MNOK i Q1 2023)

 • Netto inntekt fra investeringer

  351(295 MNOK i Q1 2023)

 • Combined ratio

  102,90 %(93,60 % i Q1 2023)

 • Solvensmargin

  190 %(198 % i Q1 2023)

Årsrapporter og kvartalsrapporter

 • Fremtind konsern/Fremtind Forsikring AS2024
 • Fremtind Livsforsikring AS2024
 • Fremtind konsern/Fremtind Forsikring AS2023
 • Fremtind Livsforsikring AS2023
Se alle

Andre rapporter

2023
2022
2021
2020
2019