Vi er eid av SpareBank 1 Gruppen og DNB

Vi er eid av SpareBank 1 Gruppen og DNB

Fremtind
Fremtind

Styret og ledelsen

1. januar 2019 fusjonerte forsikringsselskapene til SpareBank 1 og DNB, og Fremtind ble født.

Vi er landets tredje største forsikringsselskap, og det største med distribusjon i bank. Vi tilbyr alle skade- og personforsikringer for privatpersoner og bedrifter.

Styret i Fremtind

Benedicte Schilbred Fasmer

Styreleder

Rune Bjerke

Styrets nestleder

Jan-Frode Janson

Styremedlem

Ingjerd Blekeli Spiten

Styremedlem

Richard Heiberg

Styremedlem

Håkon Elvekrok Hansen

Styremedlem

Terje Olsson

Styremedlem

Geir Hjelkerud

Styremedlem/ansatt-representant

Sigurd Aune

Observatør

Erik Gjellestad

Observatør

Anne Marit Benjamin

Observatør/ansatt-representant

Styret i Fremtind

Ledelsen i Fremtind

Turid Grotmoll

Konsernsjef

Christian Parelius

Konserndirektør Finans

Roar Skorge

Konserndirektør Fremtind Digital

Nina Juel Arstal

Konserndirektør Forsikringsoppgjør

Rune Hoff

Konserndirektør Fremtind NXT

Jon Holtan

Konserndirektør Produkt, data og analyse

Nils Tore Nilsen

Konserndirektør Personmarked

Kari Halvorsen Holter

Konserndirektør Risikostyring og kontroll

Stine Ørbeck Falck

Konserndirektør bedriftsmarked

Ledelsen i Fremtind