Hvor skal alt vannet gjøre av seg?

Når hvert minutt med nedbør kan koste opptil 3 millioner kroner – og påføre store skader på dine verdifulle eiendeler, som utstyret du lagrer i kjelleren. Da blir gode råd verdifulle.

08.05.2024

Skrevet av Fremtind

Skadeforebygging er steg én for å skape en mer sirkulær verden. Fremtinds viktigste bidrag er å forhindre skader på det vi allerede eier. Slik holder vi det vi eier i bruk og i loop.

– Men skader skjer. Spesielt gjør været stadig mer skade på det vi eier, også på nye steder her i Norge. Alt vannet må gjøre av seg et sted, og det er ofte ledig plass i huset ditt eller kjelleren på boligblokken din, sier Arne Skjærholt, dataingeniør i Fremtind.

Arne Skjærholt, dataingeniør i Fremtind. Foto: Fremtind

Det finnes råd – og det finnes kunstig intelligens

Sammen med teknologiselskapet 7Analytics skal Fremtind utvikle et nytt produkt og en datamodell som vil fortelle hvor overvann tar veien.

– Vi skal utvikle modeller som kan fortelle oss hvor vannet vil bevege seg, hvor det vil samle seg opp og hvor det vil gjøre skade, sier Arne.

– Fremtind er først i løypa når det kommer til forståelse av flomrisiko, og de er langt fremme på bruk av kunstig intelligens og maskinlæring. En perfekt match for oss, sier Helge Jørgensen, CEO i 7Analytics.

Skrekkeksempelet Fredrikstad

I september 2019 ble Fredrikstad rammet av styrtregn og gatene i byen ble forvandlet til elver. 50 mm regn på to timer resulterte i 2600 skader til en samlet kostnad på 375 millioner kroner. Hvert minutt med nedbør kostet altså over 3 millioner kroner.

7Analytics og Fremtind bruker hendelsen i Fredrikstad som eksempel for å vise hvordan datamodeller kan kartlegge hvilke boliger og bygninger som vil ta inn vann.

– Vår AI-modell bygger på smarte prosesser og bruk av høyoppløselige data av jordens overflate. Modellen skal fortelle oss hvor den neste urbane flommen oppstår og hvilke bygg som ligger utsatt til for vannskader.

Helge Jørgensen, CEO i 7Analytics

Dette gjør at vi, på et tidlig tidspunkt, kan varsle kunder som må iverksette tiltak.

– Dette er et kvantesprang i forståelsen av overvann innenfor forsikringsbransjen, og skal brukes til å gjøre byene våre mer tilpasset for de klimaendringene som vi nå står ovenfor, sier Helge.

Skal gi folk og bedrifter presise råd

Teknologiprosjektet vil gi data som kan spare samfunnet for milliarder av utgifter og til og med spare menneskeliv. Kongstanken er at hele forsikringsbransjen kan ta i bruk produktet og modellen.

– Prosjektet vil gi forsikringsselskapene bedre muligheter til å forstå risiko og prise forsikring bedre, og ikke minst foreslå forebyggende tiltak, sier Helge.

Mer grønt – mindre vann

Tiltak kan for eksempel være å lage flere grøntområder og større hager, oppgradere rør og avløpsanlegg og utvikle bedre planer for hvor nye boliger og bedriftslokaler faktisk skal bygges. Målet er å unngå at vannet samler seg opp på feil sted, men derimot drenere eller lede vannet bort fra bygninger og kjellere hvor det kan gjøre skade.

Vi har alltid brukt data i forsikring, og nå tar vi det ett skritt videre. Det viktigste vi gjør, både for kunder og for miljøet, er å forebygge skader og med denne teknologien kan vi hjelpe både folk og bedrifter med presise og relevante råd. Vi kan også ta kontakt med kommuner, og oppfordre de til å se på områder hvor deres innbyggere er ekstra utsatt.

Arne Skjærholt, dataingeniør i Fremtind