Hvorfor bruker vi ikke flere brukte bildeler?

Se for deg dette: To helt like bildeler. Den ene er brukt og den andre er ny, men kvaliteten er godkjent av bilverkstedet. Det høres jo ut som en no-brainer? Likevel er det dessverre ikke alltid det lønner seg å velge den brukte delen i reparasjon – og dermed går vi glipp av en kjempemulighet for å spare både ressurser og minimere utslipp.

22.05.2024

Skrevet av Fremtind

Hvorfor er det sånn?

– Det er helt trygt. Alt kvalitetssikres, sier Lars-Erik i verkstedhallen, når han svarer på spørsmålet om brukte bildeler er like trygt å bruke som nye deler i reparasjoner.

Det aller beste er å unngå at bilen må på verksted i det hele tatt. Skulle uhellet likevel være ute, er det beste for miljøet å reparere de delene som er ødelagt. Kan vi ikke det så må vi jobbe for å bruke brukte bildeler fremfor nye, så lenge det er trygt.

I all hovedsak er det snakk om å gjenbruke karosseri-deler og tilsvarende deler som holder den den samme kvaliteten som en ny del. Aldri kritiske sikkerhets-deler som airbag eller bilbelte.

– Bilistene må både ha faktisk og opplevd trygghet når de kjører ut fra et bilverksted. Undersøkelser, både blant kundene våre og i befolkningen, viser at de aller fleste gir tommel opp til brukte deler, og ønsker å bidra til å redusere utslipp, sier kommunikasjonssjefen i Fremtind.

Må løse tre utfordringer for å få til endring

I Sverige ligger andelen brukte deler i bilreparasjoner på om lag 14 prosent, mens i Norge er den på rundt to prosent. Vi er med andre ord langt dårligere enn søta bror på dette området.

Det ønsker både forsikringsbransjen og bilbransjen å gjøre noe med. Men, hvordan? Vi tok en prat med nevnte Lars-Erik Bakken. Han leder bilskade hos bilforhandler Birger N. Haug. Forhandleren ligger på om lag fire prosent andel brukte bildeler i sine reparasjoner.

For å øke andelen så er det spesielt tre forhold som må på plass. Bransjen må enes om en fast kvalitetsstandard, vi må sammen jobbe for å bedre logistikken og tilgangen på brukte bildeler, og ikke minst må vi enes om hvordan vi fordeler fortjeneste.

Lars-Erik Bakken, Leder bilskade, Birger N. Haug

Dagens kvalitetsstandard tolkes ulikt, og det skaper usikkerhet rundt bildelens tilstand. Ifølge Lars-Erik er det derfor behov for at bransjen samler seg rundt én standard.

Fremtinds pilot på brukte bildeler viser at det nærmest ikke brukes brukte deler i reparasjoner av nyere biler, biler som er innenfor normal garantitid.

- Derfor må både regjeringen og bilbransjen se på garantiordningen. Vi mener brukte deler bør inngå i nybilgarantien, sier kommunikasjonssjefen i Fremtind.

Mulig å redusere utslipp tilsvarende 70 000 flyturer Oslo - Bergen

Hvis forsikringsbransjen kan bidra til å øke andelen brukte deler i reparasjoner opp til 10 prosent, sparer vi årlig utslipp tilsvarende 70.000 flyreiser Oslo-Bergen eller 6000 tonn CO2 om du vil.

Og det betyr ikke at vi skal juble om en bulker bilen, men det betyr at vi bidrar til en mer grønn og sirkulær bil- og verkstedindustri.

– Det er nesten bare fordeler ved å gjenbruke bildeler i reparasjoner, sier Simen.

  1. Vi sparer miljøet for både utslipp og enorme mengder søppel
  2. Det er billigere for deg som bilist
  3. Det er like trygt som å bruke nye bildeler


NB! Lars-Erik Bakken bytter jobb, og starter hos Bertel O. Steen som leder for bilskade etter sommeren.