Skjemaer for person­forsikring

Har du meldt en sak som gjelder personforsikring til oss? Her finner du ulike skjemaer både for deg som er privatkunde, og for deg som har avtaler gjennom et forbund eller en fagforening (gruppelivsforsikringer).

Skjemaer

Fullmakt i saken som gjelder barnet ditt

Gjelder barneforsikring der det er aktuelt å innhente nye oppdaterte opplysninger fra sykehus, lege etc.

Fullmakt i saken som gjelder barnet ditt (skjema)

Tilleggsopplysninger til saken din

Her kan du laste opp informasjonen vi har bedt om, eller som du vil at vi skal ta hensyn til i behandlingen av saken (uførevedtak fra NAV, kvitteringer, skifte-/uskifteattest).

Tilleggsopplysninger til saken din (skjema)

Basisfullmakt

Her kan du laste opp fullmakt vi har bedt om, slik at vi kan innhente opplysninger i saken din.

Basisfullmakt (skjema)

Utvidet fullmakt I

Her kan du laste opp en utvidet fullmakt, slik at vi kan innhente redigerte journalopplysninger i saken din fra lege, sykehus osv.

Utvidet fullmakt I (skjema)

Utvidet fullmakt II

Her kan du laste opp en utvidet fullmakt vi har bedt om, slik at vi kan innhente medisinske opplysninger om sykdom, skade fra lege/NAV.

Utvidet fullmakt II (skjema)

Oppdatert informasjon i din uføresak

Her kan du laste opp nødvendige opplysninger i en løpende utbetalingssak på uførepensjon (videre vedtak på AAP, friskmelding, arbeidsinntekt osv).

Oppdatert informasjon i din uføresak (skjema)

Legitimering av begunstiget
Legitimering av arvinger i et dødsbo

Her kan etterlatte i et dødsbo legitimere seg.

Legitimering av arvinger i et dødsbo (skjema)

Betalingsforsikring