Oppdater kunde­informasjonen din

Norske myndigheter krever at vi har oppdatert kundeinformasjon om alle kundene våre. Det er nødvendig for å forebygge hvitvasking og terrorfinansiering, og for å bedre beskytte deg mot ID-tyveri og svindelforsøk.

Jeg er privatkunde

For å oppdatere kundeinformasjonen din, må du svare på spørsmål om du er en politisk eksponert person, samt identifisere deg med BankID i skjema.

Spørsmål og svar

Hva skal Fremtind bruke disse opplysningene til?

Vi lagrer opplysningene hos oss, og vil se gjennom dem en gang i året for å passe på at de er oppdatert. Vi vil også bruke opplysningene for å sikre at du er du når vi får inn et erstatningskrav, slik at ingen kan misbruke din identitet.

Hvorfor må jeg oppdatere kundeinformasjonen min?

Du har et kundeforhold hos oss, men vi mangler tilstrekkelig informasjon om deg i våre arkiver. Du skal bare oppdatere kundeinformasjonen din hvis du har fått et brev fra oss der vi ber om at du gjør det. Dette er fordi vi må følge Hvitvaskingsloven § 12.​

Hva skjer hvis jeg ikke oppdaterer kundeinformasjonen?

Vi må følge Hvitvaskingsloven og vil avslutte forsikringen du har hvis vi ikke får disse opplysningene innen fristen.

Trenger du å snakke med noen?

Du kan ringe oss på telefonnummer 21 02 51 05.

Jeg har svart med feil informasjon

Hvis du har sendt inn feil opplysninger i skjemaet, kan du bare fylle ut og sende inn skjemaet på nytt. Vi bruker alltid det sist innsendte skjemaet om dine kundeopplysninger.

Hva hvis jeg har en verge eller er under 18 år?

Hvis du har en verge eller er under 18 år, så må du be din verge/foresatte om å ringe oss på telefonnummer 21 02 51 05.

Hva gjør jeg hvis jeg ikke har BankID?

Hvis du mangler BankID så kan du fremvise gyldig legitimasjon gjennom brevpost. Ring oss på telefonnummer 21 02 51 05 for å få hjelp av oss til å ordne dette.

Hva gjør jeg hvis jeg ikke har gyldig legitimasjon?

Hvis du mangler legitimasjon må du ringe oss på telefonnummer 21 02 51 05.

Jeg er bedriftskunde

Norske myndigheter krever at vi har oppdatert kundeinformasjon om alle kundene våre.
Vi må derfor hente inn og bekrefte identiteten til kunder som er juridiske personer.
I tillegg må kundene våre bekrefte hvilke reelle rettighetshavere
som har kontroll over bedriften (jf. hvitvaskingsloven § 13).

Spørsmål og svar

Hva skal Fremtind bruke opplysningene til?

Vi lagrer opplysningene hos oss, og tar en gjennomgang av dem én gang i året for å sikre at de er oppdatert. Vi vil også bruke opplysningene til å forsikre oss om at dere er riktig bedrift når vi får inn et erstatningskrav, slik at ingen kan misbruke bedriftens identitet.

Hvorfor må vi oppdatere kundeinformasjonen til bedriften?

Dere må oppdatere informasjonen om bedriften fordi vi mangler informasjon i arkivene våre.

Hva er reelle rettighetshavere?

En reell rettighetshaver er en fysisk person som, direkte eller indirekte, eier mer enn 25 prosent av bedriften, eller som på annet grunnlag utøver kontroll over ledelsen i bedriften.

Det betyr at bedriften må bekrefte den eller de personene som direkte eller indirekte eier, eller kan kontrollere mer enn 25 prosent av foretaket (for eksempel eier 25 prosent av aksjene).

Hvis dere er usikre, kan opprettelsesdokumentet eller vedtektene kanskje gi et svar.

Det dere kan se etter er:

 1. Er det noen av medlemmene som eier mer enn 25 prosent av eierandelene?
  Hvis ja, er den/de en reell rettighetshaver.
 2. Er det noen av medlemmene som kontrollerer mer enn 25 prosent av det totale antallet stemmer?
  Hvis ja, er den/de en reell rettighetshaver.
 3. Er det noen av medlemmene som har rett til å utpeke eller avsette mer enn halvparten av samvirkelagets styremedlemmer eller daglig leder?
  Hvis ja, er den/de en reell rettighetshaver.
 4. Er det noen av medlemmene som på grunn av avtale med de andre medlemmene, eller at det står i vedtektene, til sammen kontrollerer mer enn 25 prosent av eierandelene, kontrollerer mer enn 25 prosent av det totale antallet stemmer, eller kan utpeke eller avsette mer enn halvparten av samvirkelagets styremedlemmer eller daglig leder?
  Typisk at A har en avtale om å stemme på vegne av B, C etc. Hvis ja, er den/de en reell rettighetshaver

I Kundeløsning BM har du mulighet til å fjerne de rettighetshaverne som ikke lenger er reelle. Du kan også legge til nye reelle rettighetshavere med navn og personnummer.

Hva skjer hvis vi ikke oppdaterer kundeinformasjonen?

Vi er pålagt å avslutte forsikringen til bedriften hvis vi ikke får nødvendige opplysninger innen fristen (ref. hvitvaskingsloven).

Hva gjør jeg hvis vi har gitt feil informasjon?

Hvis du har sendt inn feil opplysninger i skjemaet, kan du fylle det ut og sende det inn på nytt. Vi forholder oss alltid til det siste innsendte skjemaet om bedriftens kundeopplysninger.

Trenger dere noen å snakke med?

Ring oss gjerne på telefonnummer 971 34 037.