Fremtind
Fremtind

Vi er eid av SpareBank 1 Gruppen og DNB

Vi er eid av SpareBank 1 Gruppen og DNB

Fremtind Forsikring og Eika Forsikring slår seg sammen

Fremtind Forsikring AS og Eika Forsikring AS, og deres respektive eiere SpareBank 1 Gruppen AS, DNB Bank ASA og Eika Gruppen AS, inngikk 19. januar en avtale om å slå sammen de to selskapene. Det sammenslåtte selskapet vil hete Fremtind Forsikring. 

Les mer om hva det betyr for deg som forsikringskunde.

Nei, for kunder som har kjøpt forsikringer gjennom SpareBank 1 eller DNB, samt gjennom forbundsmedlemskap i LOfavør og NSF, vil alt være som i dag.

Selskapet vil hete Fremtind. Fusjonen gjennomføres som en virksomhetsoverdragelse, hvilket innebærer at Eika Forsikring vil overføres til Fremtind og opphøre som egen merkevare. Sammen vil vi videreutvikle Fremtind som det ledende forsikringsselskapet i Norge.

Fusjonen må først godkjennes av myndighetene. Det kan ta opp mot seks måneder. Fusjonen forventes derfor å kunne tre i kraft tidligst rundt sommeren 2024.

Det er Eika Forsikring, som i dag er Norges 6. største forsikringsselskap, som skal fusjoneres med Fremtind Forsikring. Fremtind er i dag landets tredje største.

Selskapet Eika Forsikring vil ikke bli videreført etter at det er slått sammen med Fremtind, men vil inngå som en vesentlig og fullintegrert del av det fusjonerte selskapet der man tar de beste løsningene fra hvert selskap og skaper noe enda bedre.

Produktene skal primært distribueres gjennom Eika-bankene, SpareBank 1-bankene og DNB. Disse bankene har et spekter av kanaler ut mot kundene; betjente og ubetjente, digitale og analoge. Fremtinds produkter skal tilbys i alle kanaler.

Kundene skal merke minst mulig av dette, og skal ikke behøve å gjøre noe aktivt selv. Alle kundene vil beholde sin eksisterende tilgang både på nett og mobil og den samme kundeservicen som de kjenner. Alle kunder i Eika forsikring vil få god informasjon om overdragelse til nytt selskap.

For de kundene som i dag har sin forsikringsrådgiver i en bank vil det ikke bli endringer. Vi skal også opprettholde våre kundeløsninger både på telefon og digitalt.

Prisnivået vil ikke gå opp som følge av fusjonen. Både priser og noen vilkår i de to selskapene varierer noe i dag, men begge selskapene har konkurransedyktige betingelser. Når vi blir ett selskap, vil vi over tid harmonisere betingelsene, men konkurransekraften skal styrkes og i sum er det ikke fusjonen som vil føre til at prisene kommer til å øke fremover.

Målet vårt er å styrke konkurransekraften til fordel både for kundene og for eierne. Sammenslåingen gjør oss enda bedre rustet til å kunne tilby forsikringer og bedre betjeningsløsninger som er tilpasset kundens behov. Vi vil legge stor vekt på kvalitet i produkter og tjenester, og at det skal være enkelt for kundene å holde oversikt over kundeforholdet sitt, gjøre endringer når de har behov for det, melde skade og få effektivt og riktig oppgjør, både digitalt eller i samtale med oss om de trenger det.