Forsikringsselskapet til SpareBank 1 og DNB

Forsikringsselskapet til SpareBank 1 og DNB

Fremtind

Om oss

Fremtind Forsikring – et nytt forsikringsselskap med lang erfaring

1. januar 2019 fusjonerte forsikringsselskapene til SpareBank 1 og DNB, og Fremtind ble født.

Vi er landets tredje største forsikringsselskap, og det største med distribusjon i bank. Vi tilbyr alle skade- og personforsikringer for privatpersoner og bedrifter.

Vi har solid erfaring og kunnskap om forsikring og utvikler nye produkter og tjenester som betyr noe i folks liv. Vi var de første til å utnytte teknologi for å gjøre bilforsikringen smart. Vi var også først ute med en enkel, selvbetjent helsevurdering.

Slik vil vi fortsette å bruke digital innovasjon og fornyelse for å gjøre hverdagen enklere og tryggere for folk og bedrifter flest.

Skadeforebygging = bærekraft

Stadig flere ønsker å leve mer bærekraftig, men mange vet ikke helt hvordan de skal få det til i hverdagen. Vår oppgave er å levere forsikringstjenester og dele vår kunnskap på en måte som sikrer livskraftige lokalsamfunn – i dag og i fremtiden. Med ny teknologi og innovasjon vil vi gjøre det enkelt for deg å leve mer bærekraftig.

Vi jobber hele tiden med å forebygge at skader oppstår enten det er knuste mobilskjermer, husbranner eller naturskader som følge av ekstremvær. Gjennom smartforsikringer og god rådgivning hjelper vi deg med å leve tryggere og redusere risikoen for skader.

Fremtinds forsikringer kjøper du gjennom SpareBank 1 eller DNB

SpareBank 1-bankene selger forsikringene fra Fremtind under Sparebank 1-merkevaren, og DNB selger forsikringene under DNB-merkevaren.

Fremtind viderefører SpareBank 1 sin avtale med LOfavør om å levere forsikringsprodukter til LO-forbundenes 930 000 medlemmer.

I tillegg viderefører vi DNB sin avtale med Norsk Sykepleierforbund (NSF).

Eierforhold

SpareBank 1 Gruppen AS eier 65 prosent og DNB ASA 35 prosent i Fremtind. Fremtind er et datterselskap i SpareBank 1 Gruppen AS.

Styret

Arne Austreid

Arne Austreid

Styreleder

Rune Bjerke

Styrets nestleder

Richard Heiberg

Styremedlem

Ingjerd Blekeli Spiten

Styremedlem

Peggy Hessen Følsvik

Styremedlem

Jan-Frode Janson

Styremedlem

Håkon Hansen

Styremedlem

Geir Hjelkerud

Styremedlem/ansattrepresentant

Sigurd Aune

Observatør

Erik Gjellestad

Observatør

Per-Kristian Ek

Observatør/ansattrepresentant

Administrerende direktør

Turid Grotmoll

Administrerende direktør

Rapporter

Agentregister