Vi er eid av SpareBank 1 Gruppen og DNB

Vi er eid av SpareBank 1 Gruppen og DNB

Fremtind
Fremtind

Spørsmål og svar til kunder rammet av Gjerdrum-skredet

Sist oppdatert: 21.01.2021

Ingen kan bevege seg inn i det avsperrede området. Kun nødetater og de som driver med redningsarbeid har tilgang dit. På sikt kan det bli mulig hente ut ting fra noen boliger, men det vil det være opp til politiet å avgjøre. Her er sikkerheten det viktigste. Om og eventuelt når det vil bli mulig, er alt for tidlig å svare på.

  • Mange har innbo- og bygningsforsikring i forskjellig selskap. Det er viktig at du kontakter begge selskap.

  • Selskapet du har innboforsikring hos vil dekke utgifter til hotell som må betales av de evakuerte før du eventuelt har funnet en midlertidig bolig. 

  • Selskapet du har bygningsforsikring hos vil gi en erstatning som tilsvarer det beløpet du kunne ha fått for å leie ut huset ditt eller leiligheten din før skredet. Beregning av leiebeløp gjøres etter felles bransjestandard.

  • Selskapet du har innboforsikring hos vil dekke kostnader utover det som du får fra bygningsforsikringen ved å leie midlertidig bolig. 

  • Vi anbefaler deg å selv finne et midlertidig bosted. Hver kunde og familie vil ha ulike behov for bosted. Ved selv å søke på Finn.no eller hos en eiendomsmegler vil du raskere finne et bosted som passer til deg og dine behov. Se også hva som tilbys på Gjerdrumhjelpen på Finn.no.

  • Er du evakuert, gir vi deg en utbetaling som er ment å dekke såkalte nødvendige ekstrautgifter, som møbler (om du ikke finner møblert leilighet), sengetøy, dyner, klær, bestikk og servise. Dette kommer i tillegg til den første akutthjelpen du har fått.

  • Dersom du trenger hjelp til å betale depositum på leie av bolig, kan du få et beløp tilsvarende 3 måneders husleie som et rentefritt lån av oss. Ta kontakt med oss på storskadeinnbo@fremtind.no eller på telefon 21 02 85 92. Dette gjelder også om du tidligere har fått avslag på slik bistand.

  • Dersom du er evakuert, men huset ditt ikke er skadet, vil forsikringsselskapet ditt dekke husleie og merutgifter i foreløpig ett år (ut 2021).

  • Dersom du får ytterligere utgifter, kontakter du selskapet du har innboforsikring hos. Det kan for eksempel være at midlertidig bolig koster mer å leie enn du ville ha fått dekket gjennom bygningsforsikringen din, at du får lengre kjørevei til jobb, eller at mat i fryseren blir ødelagt på grunn av manglende strømforsyning.

Du kan enten ta kontakt med sameiets styre eller forretningsfører, eller direkte med sameiets forsikringsselskap, så får du hjelp.

Alle skader på hus eller innbo erstattes. Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg og gir deg informasjon om veien videre. Dersom du trenger et forskudd, kan vi også hjelpe deg med dette.

Har du bilforsikring med kaskodekning, ta kontakt med oss, så hjelper vi deg med leiebil. Forsikringsselskapene samarbeider med brannvesenet om å hente ut bilene, men det er for tidlig å si om dette går og eventuelt når.

Et eventuelt tap av markedsverdi som følge av en hendelse i nærheten av eiendommen er det dessverre ingen forsikringsdekning som fanger opp. Men dette området kommer til å bli grundig undersøkt og kartlagt for fremtiden. Vi har god tro på at NVE og kommunen foretar alle nødvendige undersøkelser og sikringstiltak som er nødvendige.

Reglene er slik at forsikringen slår inn når kommunen fatter endelig vedtak om at bygningen er ubeboelig fordi grunnen under bygningen er ustabil. Vi vil derfor måtte vente på avklaringer knyttet til hvilke hus som vil være beboelige på sikt. Vi er i en veldig tidlig fase, og her må alle avvente ekspertenes vurderinger. Uansett vil du få dekket midlertidig bolig gjennom bygningsforsikringen i foreløpig ett år (ut 2021).

Vi dekker psykologisk førstehjelp til alle som er berørt av skredet og som har behov for noen å snakke med. Du kan ta kontakt med vår samarbeidspartner Helsetelefonen på telefon 21 02 55 77.

Skader på bolig eller andre eiendeler kan du melde til oss på vanlig måte via nettbanken din. Du finner også lenke dit under "Kontakt" på Fremtind.no.