Fremtind
Fremtind

Vi er eid av SpareBank 1 Gruppen og DNB

Vi er eid av SpareBank 1 Gruppen og DNB

Det er mye vær for tiden!

Dessverre gir det litt lenger ventetid på telefon enn normalt. Dersom du melder saken din digitalt, hjelper vi deg så fort vi kan. Meld skade

På denne siden har vi laget svar på de vanligste spørsmålene vi får ved slike hendelser, samt en oversikt over hva du kan gjøre selv for å begrense skadene.

Sist oppdatert: 07.02.2024

Spørsmål og svar når du har hatt en skade

Det er veldig mange som trenger hjelp fra oss akkurat nå. Det kan derfor ta lenger tid enn normalt før vi får sett på saken din, men det betyr ikke at vi har glemt deg. Vi ber derfor om at du ikke purrer på saken din, verken på telefon eller e-post. Da får vi tid til å behandle flere saker – også din.

Det er vanskelig å si en eksakt tid for når du får besøk av bygningssakkyndig, men det er omtrent én ukes ventetid. For noen kunder kan det ta enda lenger tid, noe vi forstår kan være frustrerende.

Så lenge det er en erstatningsmessig skade, vil selskapet utbedre/erstatte skaden tilbake til samme stand som før skaden inntraff med visse unntak og begrensinger som vilkårene setter. Det er selskapet som avgjør hvilken oppgjørsform som foretas, dette kan du lese mer om nedenfor på «Hvilke alternativer har jeg for å få et oppgjør for skadene?».

Innboforsikringen dekker tingene du har i inne i boligen din (ofte kalt eiendeler). 

Husforsikring dekker selve boligen du bor i, blant annet ved brann-, vann- og naturskader.

 • Steng hovedstoppekran. Dette er viktig for å unngå vannlekkasje når isen tiner igjen, hvis røret har blitt lekk som følge av frostspreng. Det begynner først å renne vann når isen smelter.  
 • Vær forsiktig med tining. Kontakt aller helst en rørlegger for hjelp.   
 • Når du skal sjekke om vannet har komme tilbake, åpner du stoppekranen litt forsiktig. Hør om det fortsetter å suse i røret. Dette kan indikere en vannlekkasje på et rør i huset. Steng kranene igjen og ring rørlegger for hjelp.   
 • Er vannet tilbake og røret tett, er problemet løst.   
 • Ha på nok varme til at røret ikke fryser til igjen. 

 • Vi dekker rørlegger, men du bestiller selv en rørlegger som kommer hjem til deg.  
 • En rørlegger klarer som regel å tine isen i det utvendige røret. Rørlegger trer en slange inn i vannrøret fra kjelleren og utover i røret til isproppen nås. Deretter tines den med damp eller varmtvann. 
 • Ta kontakt med oss for å få penger igjen fra forsikringen.

 • Hva kan jeg gjøre selv, hvis boligen min har vannskader?

  • Vann leder strøm og kan føre til kortslutninger og/eller berøringsfare (overledning). Slå av sikringer for den etasjen som har vært oversvømt.
  • Tøm bygningen for vann og slam så langt det lar seg gjøre. 
  • For å begrense skadeomfanget kan du rive ødelagte gulvflater og gulvlister (parkett, laminat, gulvbelegg, vegg-til-vegg teppe). Ta bilder og ikke kast noe av det som eventuelt er skadet.
  • Fliser tåler vann, så flisgulvet trenger kun vask, desinfisering og tørk. 
  • Ikke riv kjøkkeninnredningen, veggene dine eller badet ditt. Dette må vurderes av en fagkyndig. Har du gipsvegger, kan du bore noen hull (15 mm) nederst på veggen for å få lufting. Cirka hver 60 cm ved fotlisthøyde.
  • Skriv ned timene du bruker, og hva du har gjort. Dersom vi dekker skaden, erstatter vi normal tidsbruk for egeninnsats til faste satser (forsikringen erstatter ikke tapt arbeidsinntekt). 
  • Sørg for økt luftsirkulasjon ved å åpne vinduer i etasjen som er skadet (sikre åpningen med netting festet til lekter). Vær forsiktig dersom det er minusgrader, så det ikke oppstår frostskader i innvendige rør.
  • Sørg for god gjennomlufting ved å åpne ytterdører og vinduer når folk er til stede. 
  • Bruk gjerne vifter/avfuktere for å øke luftsirkulasjonen. Vifter/avfuktere kan du kjøpe i butikker som selger byggartikler og verktøy. Det er viktig at viften er uten varme. Dersom skaden dekkes vil kostnader du får ved kjøp av vifte/avfukter, og det ekstra strømforbruket du får når disse står på, legges til når vi beregner skadeserstatningen. 
  • Er varmtvannsberederen din vannskadet, kan du kontakte en rørlegger for hjelp. Rørlegger finner ut om bereder kan repareres eller må skiftes.
  • Skru effekten på varmekabler ned for å unngå større skadeomfang.
  • Ta bilder av alle skadene på bygninger og private hageanlegg.
  • Har du skade på tingene dine, er det viktig at du melder inn dette på innboforsikringen din. Dokumenter skadene med bilder.

  Lekkasje gjennom tak/vegg
  Gjør tiltak hvis det er mulig for å begrense skaden så godt du kan. Kontakt en håndverker/taktekker/blikkenslager snarest for å få stoppet lekkasjen. Kostnaden for å reparere selve lekkasjen er som hovedregel ikke dekket av forsikringen. Dersom taket har blitt direkte skadet i forbindelse med vind/storm vil vi vurdere skadene på yttertaket ditt også.

  Vær ekstra oppmerksom på kondens versus taklekkasjer
  Kondens versus taklekkasjer: Ved varmetap fra tak og yttervegger kan det dannes is på innsiden av konstruksjonen. Når temperaturen stiger, kan denne isen smelte og gi inntrykk av taklekkasje. Det er viktig å skille mellom kondens og faktiske taklekkasjer. Skader som skyldes kondens er dessverre ikke dekket av forsikringen.

  Kjennetegn på kondens:

   • Drypp fra innertaket som observeres i løpet av en kortere periode spesielt etter at utetemperaturen ute har steget etter en lengre kuldeperiode.
   • Ingen drypping når det regner.
   • Filming med et termografikamera kan påvise varmetap i områder der det drypper vann. (Termografikamera tar bilder som viser temperaturforskjeller. Varmt = rødt og kaldt = blått. Klarest bilder når det filmes når det er kaldt ute).

  Ta bilder og ikke kast noe av det som eventuelt er skadet. Dersom det må åpnes opp for å avdekke årsaken til skaden, gjøres dette på egen regning og risiko inntil saken er vurdert.

 • Ta bilder av skadet innbo og rom før du begynner opprydningsarbeidet. God dokumentasjon vil hjelpe oss til å behandle skadekravet i ettertid. Da får du også oppgjøret raskere.   
 • Er det klær og tekstiler som kan reddes ved at de vaskes i maskin, kan du trygt gjøre dette selv. 
 • Ødelagt innbo kan du samle i esker/sekker og plassere i garasjen eller i hage, med presenning over. Vi har bestilt takstinspektør som vil verdisette de skadde eiendelene dine, men det vil ta tid.  Vi dekker innkjøp av presenning, sekker og esker.   
 • Har du eiendeler som er uskadet, men som må midlertidig lagres et annet sted, kan du flytte tingene til et annet rom/etasje, i garasjen opp fra gulvet eller til et annet tørt/trygt sted. Alternativt kan du leie et minilager. Vi dekker utgifter til lager. 
 • Vi dekker noen utgifter i forbindelse med eget arbeid. Skriv ned timene du bruker og hva du har gjort. Vi erstatter normal tidsbruk for egeninnsats til faste satser (forsikringen erstatter ikke tapt arbeidsinntekt).

Når du har fått en skade på huset ditt og/eller tingene dine, vil vi foreslå et skadeoppgjør som blir best for deg og din skadesak.

1. Utbetaling av penger (kontantoppgjør)

Et kontantoppgjør er penger du får utbetalt av oss, mot at du selv tar ansvaret for å utbedre skaden. Du kan gjøre hele jobben selv eller leie inn håndverkere ved behov. Vi avslutter saken idet du mottar pengene.

Kontantoppgjør kan være godt egnet for mindre utbedringer, som malearbeid eller legging av parkett. Er det derimot en mer omfattende skade, er det viktig at du vurderer om du har ferdigheter eller egne forbindelser til å gjøre arbeidet selv. Du må kunne sikre at arbeidet er utført etter gjeldende byggetekniske forskrifter, og arbeid på elektro og bad/våtrom skal være utført av autorisert eller godkjent håndverker. Skulle det oppstå en skade som følge av håndverkerfeil, kan skaden dekkes på forsikringen så lenge du kan dokumentere at arbeidet er utført av fagfolk. 

 

2. Skaden repareres av våre samarbeidspartnere

Du kan overlate hele jobben til fagfolk som vi velger. Da håndterer én av våre samarbeidspartnere skaden for deg. Jo større skaden og omfanget er, jo større sannsynlighet er det for at du trenger fagpersoner for å utføre arbeidet.

Siden det er svært mange skader som skal repareres, tar det lengre tid enn normalt å få hjelp fra fagfolk nå. Vi gjør det vi kan for å hjelpe kundene våre så raskt vi kan, men det er mange som dessverre må vente på ledige håndverkere. 

Du kan si fra til skadeinspektør/bygningssakkyndig hvis du har et ønske om oppgjørsform, så kan vi prøve å ta hensyn til det.   

Hvis du er usikker på hvilken type skadeoppgjør som fungerer best for skaden din, kan det være lurt å vurdere dette: 

 • Har du ferdigheter eller egne forbindelser til å utføre arbeidet selv? 
 • Jo større skaden og omfanget er, jo mer grundig bør du være i vurderingen din. 
 • I noen tilfeller vil vi på det sterkeste anbefale den ene eller andre løsningen på bakgrunn av omfanget av skaden din.

Har du allerede meldt skaden din til oss, kan du sende oss spørsmål om saken din på e-post (husk skadenummer i emnefeltet i e-posten). Da kommer spørsmålet rett inn i saken din og en saksbehandler vi svare så raskt som mulig.

Du kan også ringe oss i Fremtind på telefonnummer 915 09801, men det er som sagt mye kø på telefonen.