Fremtind
Fremtind

Vi er eid av SpareBank 1 Gruppen og DNB

Vi er eid av SpareBank 1 Gruppen og DNB

Hva er sirkulær forsikring?

Vi er kanskje et litt annerledes forsikringsselskap. Vi er opptatt av samfunn og fellesskap der vi ser kundene våre som en del av noe større. Vi ser også muligheten vi har til å gjøre en forskjell ved å ta et oppgjør med «bruk og kast»-kulturen vi alle har vært preget av.

Vår viktigste jobb er å hjelpe kundene våre til å ta vare på seg selv, tingene sine og sine omgivelser. Og sammen med eierbankene SpareBank 1 og DNB, har vi muligheten til å gjøre den jobben uten at det går på bekostning av klima og miljø, snarere tvert imot: Vi skal ta vare på kundene våre samtidig som vi tar vare på de ressursene som allerede er i omløp.

Det er nettopp det vi legger i sirkulær forsikring.

« Sirkulær forsikring betyr å tenke helhetlig på forsikring – både før og etter en ulykke har skjedd. Både skadeforebygging, reparasjon, gjenvinning og sirkulære løsninger bidrar til å kutte klimautslipp. »

Kristine Falkgård,
Direktør bærekraft, Fremtind

Det aller beste for både oss og jorda er å forhindre skader på det vi allerede eier. Jo mer bevisste vi blir og jo mer solid vi lager ting, jo mer reduseres sjansen for at noe skades.

Er skaden først skjedd, er det mange ting vi kan gjøre for å etterlate så lite avtrykk som mulig. Reparasjon og gjenvinning er helt avgjørende for å kutte klimautslipp – noe vi kan både tilrettelegge for og ikke minst sette krav til.

« I Fremtind har vi de siste årene tatt et betydelig ansvar for å styrke graden av reparasjoner og gjenbruk ved skader, framfor å erstatte med nye produkter som ytterligere styrker presset på jordas ressurser. Dette er tankegangen vi kaller sirkulær forsikring, der vi jobber aktivt for å ta ansvar for kundene våre samtidig som vi tar ansvar for jorda vår. »

Kristine Falkgård,
Direktør bærekraft, Fremtind

Forsikringsbransjen registrerer 2,4 millioner skader i året – noe som tilsvarer 600 000 tonn CO2 , eller 150 millioner hamburg ere om du vil. Dette er tall vi ønsker å gjøre noe med. Jo flere skader vi kan forebygge, og jo mer vi klarer å gjenvinne og reparere – dess bedre er det for verden. Planeten vår har begrenset med ressurser, og det sier seg selv at det er helt avgjørende at vi klarer å holde ressursene våre i omløp – forhåpentligvis for alltid, men i alle fall så mange ganger som mulig.

Hva må til for å få til sirkulær forsikring?

Vårt ønske om å fremme forebygging, gjenvinning og reparasjon begrenser seg ikke til Fremtind. Vi ønsker å løfte frem alle som jobber for det samme som oss – og alle de som er med på vårt lag! De som reparerer mobiler. De som reparerer hvitevarer. De som arrangerer fiksefester. Verkstedene som tar i bruk brukte bildeler. Alle de som gjør det mulig for oss å jobbe for en endring. Vi redder ikke verden alene – alle som bidrar er viktige!

« Det trenger ikke være enten eller – med sirkulær forsikring tar vi vare på både kundene våre og på planeten. Også må vi bare få med oss flere over i tankegangen! »

Kristine Falkgård,
Direktør bærekraft, Fremtind

Har du fått med deg disse?

Det ligger mye makt i en knust mobilskjerm

I alle fall når vi får inn 50.000 av dem i året – da kan vi faktisk gjøre en forskjell.
Les videre i artikkelen