Selskapet

Fremtind er ett av Norges største forsikringsselskaper, og den største leverandøren av skade- og personforsikringer gjennom bank. Vi når ut til ca. 3 millioner kunder. Kundene våre er privatpersoner, landbruks- og næringskunder, med hovedvekt på privatpersoner. Målet vårt er å tilby de beste forsikringsproduktene og skape gode kundeopplevelser.

Markedsposisjon og eierforhold

Markedsandelen vår er på 14,8 prosent, med 20,5 prosent i privatmarkedet og 5,7 prosent i bedriftsmarkedet.

Fremtind Forsikring eies av SpareBank 1 (65 prosent) og DNB (35 prosent). Vi har ca. 1 100 ansatte fordelt på hovedkontoret i Oslo, og lokalkontoret i Stavanger.

Forsikring gjennom bank

Forsikringene våre kan kundene kjøpe enten hos DNB eller SpareBank 1. De som er medlem i et LO-forbund eller Norsk sykepleierforbund (NSF) kan kjøpe forsikringer direkte av forbundene.

Hvem gjør hva overfor kundene våre?

Når kundene skal kjøpe eller endre en forsikring, eller har behov for å snakke med en forsikringsrådgiver, tar de kontakt med banken eller forbundet sitt. Skjer det en skade eller et uhell, er det vi i Fremtind som hjelper dem.

Kjernen vår

Samfunnsoppdraget vårt

Vi i Fremtind gjør mer enn å følge opp innmeldte skader, vi har også et viktig samfunnsoppdrag.

Det innebærer at vi i tillegg til å håndtere skadesaker, tilbyr skadeforebyggende råd og tjenester til kundene våre: Vi skal hjelpe og motivere folk til å ta vare på helsen, verdiene og tingene sine – og vi skal være der når det trengs.

Som en betydelig aktør i forsikringsbransjen, kan vi også påvirke utviklingen i samfunnet vårt. Vi har god dialog med myndighetene og vi kan mye om teknologi, risiko og skadeforebygging. På vegne av kundene våre, bruker vi derfor stemmen vår til å løfte frem viktige samfunnsutfordringer, skape debatt og påvirke.

Ledestjernen vår

Vi i Fremtind ønsker å være morgendagens forsikringsselskap. Det er en mental tilstand – en tilstand hvor vi skaper nytt med forankring i det vi er og samtidig utforsker det ukjente. Ledestjernen er med andre ord det vi skal strekke oss etter. Du kjenner kanskje igjen uttrykket hvis vi sier visjon? Vi foretrekker å bruke ledestjerne, fordi det tydeligere beskriver hva som er hensikten – at den skal lede oss til å oppfylle samfunnsoppdraget vårt.

Verdiene våre

Verdigrunnlaget vårt er avgjørende for å bygge den kulturen vi ønsker å ha. Fremtinds verdier definerer hvem vi er og hvordan vi ønsker å være som selskap.

Vi er modige.

Se også